pagină personală de internet - asist. drd. ing. Adrian BuicăATT: Studenti an II

Proiectare asistată de calculator, PAC II
 1. Laborator noţiuni de bază calcul termotehnic
 2. Laborator necesar de căldură
 1. Laborator instalaţii de încălzire
 • amplasare corpuri de încălzire
 • trasare conducte
 • calcul hidraulic
 • amplasare vane de echilibrare
 1. Laborator instalaţii sanitare
 • apă rece
 • apă caldă de consum
 • canalizări interioare
 1. Laborator instalaţii de ventilaţie
 2. Laborator instalaţii electrice
 3. Laborator reţele de canalizări exterioare

Licenţiere Nemetschek Allplan şi AX3000

Studenţii Facultăţii de Instalaţii beneficiază pe toată perioada ciclului de studii (licenţă şi master) de licenţe educaţionale gratuite pentru modulele de arhitectură, Allplan, şi modulul de instalaţii, AX3000. Pentru a obţine aceste licenţe, studenţii sunt obligaţi să urmeze paşii de mai jos. De asemenea, trebuie să aveţi la îndemână o copie după carnetul de student vizat la zi.
Deoarece licențele funcționale se pierd în caz de virusare a calculatorului se recomandă o scanare a întregului calculator.
 1. Vă înscrieți în fișerul cu date personale de pe serverul din sala I 206, vă notați CDKEY și IDClient pentru licențiere Allplan;
 2. Instalaţi un antivirus, faceţi update şi scanaţi întreg sistemul, http://www.avira.com/en/free-download-avira-antivir-personal
 3. Instalaţi un antimalware, faceţi update şi scanaţi întregul sistem, http://www.malwarebytes.org/mbam-download.php
 4. Instalaţi Allplan 2012, versiune Trial cu functionare de tip "full" timp de 30 de zile;
 5. Demaraţi procedura de licenţiere Allplan conform instrucţiunilor;
 6. Descărcați modul de instalații AX3000;
 7. Procedați la licențierea AX3000;
 8. Documentaţii, tutoriale pdf şi video:
Intrebări, nelămuriri la e-mail: adrian.buica@insta.utcluj.ro

Precizări suplimentare:

Dacă veți modifica componentele hardware ale calculatorului pe care ați făcut licențierea, în majoritatea cazurilor veți pierde și licența.
Dacă doriți reinstalarea sistemului de operare, trebuie să faceți un export de licență, după care realizați reinstalarea sistemului de operare și a Allplan-ului. Exportul de licentă se face în 3 pași:
 1. Se exportă licența (rezultă un fișier de licență) din Allmenu-Utilitare-Licență-Manager Licențe, click pe "export definitiv";
 2. Fișierul rezultat la pasul 1 îl trimiteți cu subiectul ClientID (se introduce valoarea lui ClientID) la register@nemetschek.de;
 3. După reinstalarea Allplan cu licentă trial, reluați procedura de licențiere cu același ClientID (aveți grijă să introduceți aceleași date ca la prima licențiere, trebuie să coincidă neapărat nume prenume, adresă de e-mail, în general toate câmpurile).
.........


Sisteme de alimentare cu gaze naturale


Conținutul cadru al proiectului de utilizare gaze naturale mai jos.

A. PIESE SCRISE

I. Fişa proiectului

Specificarea datelor de identificare ale proiectului: denumire, locaţie, specialitate proiectată; beneficiar, proiectant.
II. Borderou proiect
evidenţierea pieselor scrie şi desenate
III. Memoriul tehnic
prezentarea generală a lucrărilor existente si proiectate; descrierea detaliată, prin prezentarea principiilor de alcătuire şi concepţie a lucrărilor proiectate, cu referire la conductă, branşament şi apoi la instalaţia de utilizare gaze naturale
IV. Breviar de calcul
    a. Stabilirea debitelor de calcul;
    b. Stabilirea presiunilor;
    c. Calculul conductei;
    e. Calculul regulatorului de presiune si contorului;
    f. Verificarea condiţiilor de montare a consumatorilor de gaz în încăperi (volum încăpere; suprafeţe vitrate: necesar/existent; coş de fum;...) ;
    g. Trasarea instalaţiei proiectate pe planul de situaţie şi planul parter;
    h. schema izometrică;
    i. prezentarea metodologiei de calcul ;
    j. breviar de calcul tabelar;
V. Caietul de sarcini
    a. descrierea materialelor şi tehnologiilor folosite;
    b. fişa cu caracteristici tehnice (regulatoare; contoare,...).
VI. Necesar de materiale

B. PIESE DESENATE

I. Plan de situaţie sc.1:500
    a. chenar;
    b. cartuş;
    c. legendă.
II. Plan pe fiecare nivel sc.1:100
    a. chenar;
    b. cartuş;
    c. legendă;
    d. reprezentarea conductei:
        i. evidenţierea tronsoanelor;
        ii. cotarea retelei:
        – nume tronson, material, diametre, debite, lungimi, cote de montaj, pante de montaj.
    e. reprezentarea branşamentului:
        i. evidenţierea armăturilor, regulator, contor, firidă;
        ii. cotarea instalaţiei:
        – nume tronson, material, diametre, debite, lungimi, cote de montaj, pante de montaj.
    f. reprezentarea instalaţiei de utilizare gaze naturale:
        i. evidenţierea armăturilor de incendiu, separare, etc.;
        ii. evidenţierea sistemelor de sprijin şi/sau prindere;
        iii. cotarea instalaţiei:
            – nume tronson, material, diametre, lungimi, cote de montaj, pante de montaj.
III. Schema izometrică
    i. cartuş;
    ii. legendă;
    iii. reprezentarea instalaţiei:
    iv. evidenţierea firidei : regulator, contor;
    v. evidenţierea consumatorilor: denumire, debit instalat;
    vi. evidenţierea armăturilor de închidere, incendiu, etc.;
    vii. evidenţierea sistemelor de prindere;
    viii. cotarea instalaţiei
    ix. nume tronson, material, diametre, debite, lungimi, cote de montaj. 

asist.drd.ing Adrian Buică

Documente suport pentru lucrări (a se folosi exclusiv in scop didactic, a nu se distribui):
Nomograma de calcul a conductelor din Oțel, presiune joasă;
NTPEE modificat - ORDIN 5.2009 ACTUALIZAT 2010 ;
Fisa tehnica contoare;
SR 6724-1-1995 Ventilarea dependintelor din cladirile de locuit. Ventilarea Naturala. Prescriptii de proiectare;
STAS 6793-1986 Cosuri, canale de fum pt focare obisnuite la constructii civile. Prescriptii generale.

.........