next up previous
Next: Research Partners Up: ASDEC: Structured Argumentation for Previous: News

Project Objectives

The problem. Sistemele de suport a deciziei urm'aresc s'a sprijine agentul decizional 'in formularea problemei 'si 'in stabilirea unei solu'tii viabile pentru aceasta. Din aceast'a perspectiv'a, suportul decizional reprezint'a procesul de construc'tie a lan'tului de ra'tionamente pe baza c'arora o ac'tiune este considerat'a solu'tie a problemei. Ra'tionamentele vin sub form'a de argumente, explica'tii sau justific'ari, pe baza c'arora agentul decizional se convinge 'in primul rand pe sine iar dup'a aceea convinge al'ti actori c'a solu'tia identificat'a este adecvat'a situa'tiei date.

Problematica abordat'a se focalizeaz'a pe situa'tiile 'in care decizia 'si consecin'tele acesteia trebuie s'a se 'incadreze 'intr-un context normativ. Normele pot fi sub forma legilor comerciale, codurilor fiscale sau a standardelor de calitate. Teoria argument'arii va fi instrumentul tehnic principal utilizat 'in furnizarea suportului pentru decizii justificate.

Tema de cercetare propus'a, aceea a deciziilor justificate este o provocare recurent'a 'in proiectarea sistemelor complexe autonome. Fa'tete ale ra'tion'arii pe baz'a de argumente sunt componente cheie 'in arhitecturi din diferite domenii: teoria argument'arii, modele computa'tionale de 'incredere 'si reputa'tie, sisteme de recomandare, sisteme de diagnostic sau inconsisten'te 'in ontologii.

Objectives. Obiectivul 'stiin'tific general este de a dezvolta tehnici 'si metodologii pornind de la teoria argument'arii pentru a facilita agentului uman i) 'in'telegerea 'si analiza problemei; ii) construirea 'si justificarea deciziei; iii) explicarea solu'tiei altor actori. Dou'a obiective deriv'a din acesta. Primul urm'are'ste amplificarea capabilit'a'tilor de ra'tionare ale agentului decizional prin cre'sterea vizibilit'a'tii dovezilor 'si argumentelor structurate 'si prin 'in'telegerea diferitelor aspecte ale problemei. Al doilea se refer'a la augmentarea colabor'arii 'intre agen'ti economici din 't'ari diferite prin oferirea de instrumente adecvate de suport a deciziilor colaborative sub constrangeri normative. Obiectivele specifice sunt prezentate 'in tabelul 1, unde O1-O3 sunt planificate 'in primul an 'si privesc cercetarea fundamental'a, iar O4-O7 'in al doilea an, cu focalizare pe cercetarea aplicativ'a.

Table 1: Planificarea obiectivelor specifice 'si caracterul inovativ al acestora.
Plan Obiectiv Noutate Activit'a'ti Asociate
Apr 2013 O1. Analiza situa'tiei 'si fundamentarea tehnico-'stiin'tific'a a sistemelor suport a deciziei 'in contextul teoriei argument'arii. Identificarea posibilit'a'tilor de integrare a deciziilor non-monotone, normelor 'si teoriei argument'arii. Analiza impactului sistemelor suport ale deciziei 'in reingineria proceselor. Redactarea caietului de sarcini 'si a specifica'tiilor.
Sep 2013 O2. Construirea modelului argumentativ pentru suport decizional sub constrangeri normative. Utilizarea logicii justificative non-monotone. Integrarea logicii justificative cu cea descriptiv'a. Construirea nivelelor logic, dialectic 'si procedural al modelului.
Ian 2014 O3. Dezvoltarea unui sistem pentru suport argumentativ a deciziei. Dezvoltarea unui limbaj formal de suport decizional cu elemente argumentative. Dezvoltarea de metode 'si algoritmi de etichetare a lan'tului argumentativ. Identificarea intrumenta'tiei tehnologice pentru implementarea modelului. Testarea 'si validarea sistemului.
Mar 2014 O4. Aplicarea sistemului 'in eficientizarea proceselor de audit. Formalizarea protocoalelor, dialogului 'si a tipurilor de dovezi schimbate 'in procesul de audit al proiectelor FP7. Eficientizarea gestiunii eviden'telor 'si a explica'tiilor 'in procesul de audit. Dezvoltarea unui prototip pentru auditarea proiectelor FP7.
Mai 2014 O5. Aplicarea sistemului 'in decizii colaborative de business sub sisteme normative diferite. Identificarea diferen'telor normative 'in drept comercial 'intre Romania 'si Moldova. Ilustrarea capabilit'a'tilor colaborative de suport decizional pe agen'ti economici parteneri din Moldova 'si Romnia.
Sep 2014 O6. Aplicarea sistemului pentru validarea produselor conform cu standarde de calitate. Asigurarea suportului decizional pe baza argument'arii structurate 'in scopul reingineriei unor procese de produc'tie. Specificarea formal'a a standardelor de calitate de tip ISO. Monitorizarea unui sistem de produc'tie. Utilizarea datelor ob'tinute pentru suport argumentativ 'in vederea etichet'arii produselor conform cu standardele curente.
Noi 2014 O7. Dezvoltarea unei metodologii de suport decizional sub constrangeri normative. Reutilizarea procedurilor 'si modelelor decizionale 'in diferite domenii supuse constrngerilor normative. Reingineria proceselor economice 'si de produc'tie. Definirea particularit'a'tilor deciziilor constrnse normativ. Definirea schemelor de argumentare utilizate de factorii decizionali 'in sisteme economice 'si de produc'tie.


Motivation. Nevoia de a introduce argumente 'in sistemele suport a deciziei este dat'a de: a) cererea de a justifica 'si explica alegerile si recomand'arile oferite de sistemul software sau de agentul uman decizional; b) necesitatea gestiunii informa'tiilor incomplete 'si contradictorii 'intr-un proces decizional; c) luarea deciziilor plauzibile 'in timp real. Beneficiile unui sistem suport dezvoltat pe baza teoriei argument'arii (TA) sunt: i) pentru fiecare decizie sunt prezentate structurat argumentele pozitive, cele negative, dar 'si rela'tiile de atac dintre acestea; ii) TA este mult mai apropiat'a modului de ra'tionare 'si 'in'telegere a agentului uman dect aparatul matematic din spatele teoriei deciziilor multi-criteriale; iii) TA permite modelarea aspectului non-monotonic al actului decizional, precum 'si ra'tionarea 'in caz de informa'tie incomplet'a; iv) TA permite modelarea perspectivelor, criteriilor, valorilor 'si preferin'telor contradictorii; v) TA este adaptat'a interac'tiunii dintre diferi'ti actori, 'in actul decizional trebuind s'a se fac'a distinc'tia cel pu'tin 'intre analist 'si agentul decizional. 'In multe situa'tii num'arul de actori implica'ti este mai mare, fiecare avnd baze de cuno'stin'te, perspective 'si criterii diferite asupra problemei.

Scopul urm'arit este de a oferi suport de-a lungul 'intregului proces decizional. Acest proces include 'si aspecte legate de formalizarea problemei, de extragerea preferin'telor sau de explicarea solu'tiei factorilor implica'ti. Din aceast'a perspectiv'a, proiectul se 'incadreaz'a 'in nevoia general'a 'in 'stiin'ta calculatoarelor de a cre'ste transparen'ta 'in solu'tiile 'si recomand'arile oferite de agen'tii software agentului uman aflat 'in diferite pozi'tii decizionale.


next up previous
Next: Research Partners Up: ASDEC: Structured Argumentation for Previous: News
root 2013-09-12