TEHNICI DIGITALE AUDIO-VIDEO

 

Cursuri

1

Curs 1 – Caracteristicile informaționale ale semnalului audio

2

Curs 2 – Digitizarea semnalului audio.

3

Curs 3 – Inregistrarea magnetică audio

4

Curs 4 – Inregistrarea optică.

5

Curs 5 – Sistemul CD.

6

Curs 6 – Caracteristici ale sistemelor audio digitale..

7

Curs 7 – Efecte audio speciale realizate în tehnologie digitală

8

Curs 8 – Interfețe digitale în tehnologia audio.

9

Curs 9 – Caracteristici informaționale ale semnalului video.

Statistica semnalelor video. Entropia semnalelor video alb-negru si color.

10

Curs 10 –  Digitizarea semnalului video. Prelucrarea digitală primară a semnalului video.

11

Curs 11 – Surse de informație primare de informație video. .

12

Curs 12 – Adaptarea tehnicilor de compresie video pentru stocarea optică și magnetică.

13

Curs 13 – Sisteme optice de stocare audio-video : DVD, HD-DVD, BluRay

14

Curs 14 – Sisteme integrate de prelucrare audio/video  bazate pe calculatoare de înaltă performanță.

Laboratoare

1

Mediul de prelucrare audio Audacity. Achiziția și conversia de semnal audio folosind placa de sunet sub Audacity

2

Studiul și simularea unor sisteme de reducere a zgomotului sub Audacity

3

Evaluarea performanțelor de achiziție ale sistemelor audio

4

Studiul unor coduri pentru codarea informației pe suporturi magnetice și optice

5

Structura plăcilor de captură video și integrarea în calculatoare. Gestiunea dispozitivelor audio-video sub sistemele Windows și Linux

6

Achiziția semnalului video folosind medii integrate. Prezentarea programului VirtualDub.  Filtre de semnal video sub VirtualDub

7

Montajul informației audio-video si crearea de suporturi optice (CD și DVD). Analiza performanțelor suporturilor optice

Proiecte

1

Prezentarea proiectelor

2

Studiul documentației necesare compresiei audio-video

3

Studiul formatelor de înregistrare folosite

4

Studiul programelor de preprocesare audio-video

5

Studiul programelor de autorizare a discurilor

6

Prezentarea preliminară a proiectului

7

Evaluare

 

 

TRANSMISIUNI AUDIO-VIDEO SI DATE PE MEDII SPECIALE

 

Cursuri

Curs 1 – Aspecte informaționale ale datelor audio-video

Curs 2 – Legătura terestră. Caracteristici. Analiza mediului. Difuzarea informației audio-video pe canale terestre. Standardul DVB-T

Curs 3 – Legătura prin cablu. Caracteristici. Analiza performanțelor. Tipuri de medii de transmisie cablate.

Curs 4 – Difuzarea informației în format analogic și numeric (CATV și DVB-C). Alocarea canalelor.  Transmisii de date și telefonie folosind cablul coaxial. Standarde: DOCSIS, EuroDOCSIS.

Curs 5 – Legătura de satelit. Caracteristici. Bugetul legăturii. Legătura prin satelit. Tehnici de acces: FDMA, TDMA, CDMA.

Curs 6 – Transmisii audio-video prin satelit : DVB-S. Transmisii de date prin satelit. Sisteme VSAT.

 

Aplicatii

Lab1 - Analiza fluxurilor de transport în DVB pe simulator și online

Lab2 – Analiza lanțului de prelucrare a semnalului în sistemele DVB-T

Lab3 – Structura hardware si software a echipamentelor de comunicații pe cablu

Lab4 – Structura hardware si software a echipamentelor DVB-S si VSAT

 

Proiect 1 - Prezentarea proiectelor. Distribuirea proiectelor.

Proiect 2 -  Analiza si susținerea proiectelor

TELEVIZIUNE DE INALTA FRECVENTA SI DIGITALA (TV2)

Curs 1 - Transmisia semnalului TV

Curs 2 - Recepția semnalului TV

Curs 3 - Surse de alimentare a TV.

Curs 4 - Sistemul Teletext.

Curs 5 - Funcțiuni suplimentare în receptoarele TV.

Curs 6 - Comutarea semnalelor TV

Curs 7 - Măsurători în TV analogică

Curs 8 - Fundamentele prelucrării numerice de semnal video

Curs 9 - Componente specifice achiziției și conversiei semnalului video

Curs 10 - Aplicații ale prelucrării numerice a semnalului video

Curs 11 - Compresia semnalului video și audio digital - compresia audio

Curs 12 - Compresia semnalului video și audio digital - compresia video

Curs 13 - Digital Video Broadcasting (DVB) - prezentare generală

Curs 14 - Recepția DVB

 

COMUNICATII PRIN SATELIT

Curs 1 - Introducere

Curs 2 - Sateliți

Curs 3 - Comunicații prin satelit

Curs 4 - Stația de sol. Antena stației de sol

Curs 5 - Stația de sol . Amplificatorul de zgomot redus

Curs 6 - Legătura de satelit

Curs 7 - Tehnicile de multiplexare pentru legăturile de satelit (FDMA)

Curs 8 - Tehnicile de multiplexare pentru legăturile de satelit (TDMA)

Curs 9 - Comunicația în pachete prin satelit

Curs 10 - Comunicații prin satelit cu spectru împrăștiat (introducere)

Curs 11 - Comunicații prin satelit cu spectru împrăștiat (DS-CDMA)

Curs 12 - Rețele de sateliți cu terminale de dimensiune redusă (VSAT)

Curs 13 - Rețele mobile de sateliți (MSAT)

Curs 14 - Servicii speciale bazate pe sateliți (GPS)

 

Tehnici de înregistrare a informației

Curs 1 - Principiul înregistrării magnetice .

Curs 2 - Inregistrarea magnetică audio.

Curs 3 - Probleme specifice în înregistrarea magnetică video.

Curs 4 - Explorarea transversală și elicoidală a benzii video.

Curs 5 - Prelucrarea semnalului video la înregistrare și la redare

Curs 6 - Parametrii sistemelor de înregistrare. Formate digitale : DV, DVCpro

Curs 7 - Inregistrarea magnetică audio numerica. Sistemul DCC. Codarea PASC din sistemul DCC

Curs 8 - Sistemul DAT audio numeric. Parametrii sistemului DAT.

Curs 9 - Inregistrarea optica. Principii . Sisteme de citire.

Curs 10 - Videodiscul. Formatul înregistrărilor. Demodularea semnalului.

Curs 11 - Sistemul Compact - Disc (CD). Structura discului compact. Codarea -decodarea informației.

Curs 12 - Standardul DVD. Echipamente.

Curs 13 - Inregistrări de informații pe medii numerice. Echipamente Hard/ floppy disc.

Curs 14 - Module de memorie: Microstick, SD.

 

PROCESOARE DIGITALE DE SEMNAL

Curs 1 - Paralelismul în prelucrarea numerică a semnalelor

Curs 2 - Componentele și arhitecturile utilizate în prelucrarea numerică a semnalelor

Curs 3 - Procesorul digital de semnal (DSP)

Curs 4 - Procesorul DSP . Schema bloc funcțională

Curs 5 - Procesorul DSP . Structura internă.

Curs 6 - Procesorul DSP . Periferice

Curs 7 - Instrumente de dezvoltare a aplicațiilor cu DSP

Curs 8 - Moduri de adresare la DSP

Curs 9 - Dezvoltare de aplicații pe C2x

Curs 10 - Familia TMS320C5X

Curs 11 - Organizarea memoriei

Curs 12 - Familia TMS320C54X

Curs 13 - Arhitecturi performante de procesoare de semnal

Curs 14 - Noutăți ale familiei TMS 320 : C55x, C64xx

 

Procesoare media in telecomunicatii

Curs 1 - Sisteme streaming media. Cunoștințe generale de reprezentare a informației media.

Curs 2 - Platforma Philips Nexperia (Trimedia). Arhitectura sistemului

Curs 3 - Elemente de arhitectura Nexperia. Procesorul MIPS.

Curs 4 - Elemente de arhitectura Nexperia. Procesorul DSP Trimedia

Curs 5 - Periferice specifice aplicațiilor multimedia în arhitectura Nexperia.

Curs 6 - Mediul de dezvoltare software pentru platforma Nexperia

Curs 7 - Arhitectura aplicațiilor bazate pe sistemul Nexperia

Curs 8 - Aplicații ale procesoarelor media in telecomunicații

Curs 9 - Platforma TI C64x. Arhitectura nucleului de procesare.

Curs 10 - Platforma TI C64x. Arhitectura perifericelor specifice aplicațiilor multimedia.

Curs 11 - Procesoare media bazate pe arhitectura C64x

Curs 12 - Platforma software TI C64x

 

SATELLITE COMMUNICATIONS

Introduction · Satellites ·  Ground station ·  Satellite link ·  Multiplexing techniques for satellite link (FDMA-TDMA-CDMA) ·  Packet transmission by satellite ·  Spread spectrum satellite link ·  Small aperture terminals satellite link  (VSAT) ·  Mobile satellite networks (MSAT) · Other satellite based services (GPS)

INFORMATION RECORDING TECHNIQUES

Course 1: Magnetic recording principle - Magnetic proprieties

Course 2: Recording system functions. Audio magnetic recording: Recording/Playback systems · Noise reduction systems Magnetic Recording.pdf

Courses 3-5: Video magnetic recording: Specific issues · Magnetic tape exploration · Transverse exploration · Helical exploration · Recording signal processing · Playback signal processing ·  Video recording systems parameters · Half-professional systems

Course 6: Digital magnetic audio recording - DCC system · PASC encoding in DCC system

Course 7: Digital magnetic audio recording - DAT system · DAT system parameters

Course 8: Digital formats for video recordings

Course 9: Optical recording - Principles · One and three beam reading systems Audio Compact

Course 10: Video optical recording: Videodisk · Recording format · Demodulation

Course 11: Compact disc system: Structure · Encoding - decoding of digital information for CD system

Course 12: Special CD application formats: CD-ROM, Video-CD, CD-RW

Course 13: DVD standard. DVD ROM Data formats

Course 14: Information storage media for special applications: Memory modules: Memory Stick, SD-card, CF- card, XD-card

 

HIGH FREQUENCY AND DIGITAL TELEVISION

TV signal broadcasting · TV reception - RF processing · IF amplifier and sound carrier detection ·  TV set power supply - forward and flyback  ·  Additional information broadcasting in TV signal ·  Special functions in TV receiver ·  TV signals commutation and addition ·  TV signal measurement ·  Introduction in Digital TV and Digital Image Processing ·  Architectures and components in DTV ·  Digital implementations of TV processing : coding, decoding, special effects ·  CCIR -601 standard for digital coding of TV signals · DVB - Digital Video Broadcasting