Acces la infrastructura de cercetare masteranzi si doctoranzi

1.      Digital Signal Processing Laboratory with specialized processors DSPLAB / Laboratorul de prelucrare digitala de semnal cu procesoare specializate

2.      Laboratorul Sisteme Integrate Media (Embedded Media Systems)