Dr. Baruch Zoltan Francisc
Profesor

Arhitectura calculatoarelor

Programa analitică a cursuluiINTRODUCERE

CALCULATOARE NUMERICE
PROGRAMAREA CALCULATOARELOR NUMERICE
MODELUL UNUI CALCULATOR NUMERIC
STRUCTURA MAȘINII FIZICE
 • Unitatea centrală de prelucrare: Unitatea aritmetică și logică; Registrele; Unitatea de comandă și control
 • Unitatea de memorie
 • Unitatea de intrare/ieșire
 • Interconexiuni

CIRCUITE DIGITALE

ELEMENTE DE ALGEBRĂ BOOLEANĂ
 • Operatori booleeni și funcții booleene
 • Postulatele algebrei booleene
 • Teoremele fundamentale ale algebrei booleene
FORMELE CANONICE ALE FUNCȚIILOR BOOLEENE
MINIMIZAREA FUNCȚIILOR BOOLEENE
 • Metoda algebrică
 • Metoda diagramelor Karnaugh: Reprezentarea funcțiilor prin diagrama Karnaugh; Minimizarea funcțiilor prin diagrama Karnaugh; Minimizarea funcțiilor incomplet definite

UNITATEA CENTRALĂ DE PRELUCRARE

STRUCTURA UCP
REGISTRE
 • Registre utilizator
 • Registre de control și de stare
MEMORIA STIVĂ
EXECUȚIA INSTRUCȚIUNILOR
 • Subciclul de extragere
 • Subciclul de execuție
 • Subciclul de întrerupere
 • Operații de I/E

SETURI DE INSTRUCȚIUNI

ELEMENTELE UNEI INSTRUCȚIUNI MAȘINĂ
LIMBAJE DE ASAMBLARE
NUMĂRUL DE ADRESE PE INSTRUCȚIUNE
TIPURI DE INSTRUCȚIUNI
 • Transferuri de date
 • Instrucțiuni aritmetice
 • Instrucțiuni logice
 • Instrucțiuni de salt și apel
 • Instrucțiuni de control al sistemului
 • Instrucțiuni de I/E
MODURI DE ADRESARE
 • Adresarea imediată
 • Adresarea directă
 • Adresarea indirectă
 • Adresarea registrelor
 • Adresarea indirectă prin registre
 • Adresarea cu deplasament: Adresarea relativă; Adresarea bazată; Adresarea indexată
 • Adresarea stivei
FORMATUL INSTRUCȚIUNILOR
 • Lungimea instrucțiunilor
 • Alocarea biților
 • Instrucțiuni cu lungime variabilă

UNITATEA ARITMETICĂ ȘI LOGICĂ

CIRCUITE PENTRU ADUNAREA A DOUĂ CIFRE BINARE
OPERAȚII CU NUMERE ÎN VIRGULĂ FIXĂ
 • Adunarea binară: Sumatorul serie; Sumatorul paralel
 • Înmulțirea binară: Metoda înmulțirii directe; Metoda Booth
 • Împărțirea binară: Principiul împărțirii binare; Metode de împărțire binară; Metoda refacerii restului parțial; Metoda fără refacerea restului parțial
OPERAȚII CU NUMERE ÎN VIRGULĂ MOBILĂ
 • Adunarea și scăderea în virgulă mobilă
 • Înmulțirea și împărțirea în virgulă mobilă

UNITATEA DE COMANDĂ ȘI CONTROL

MICRO-OPERAȚII
 • Subciclul de extragere
 • Subciclul de indirectare
 • Subciclul de execuție
 • Subciclul de întrerupere
 • Ciclul de instrucțiune
CONTROLUL UCP
 • Cerințe funcționale pentru unitatea de comandă
 • Semnale de control
 • Exemplu de unitate de comandă
ORGANIZAREA INTERNĂ A UCP
IMPLEMENTAREA UNITĂȚII DE COMANDĂ
 • Unități de comandă care utilizează un bistabil pe stare
 • Unități de comandă care utilizează un decodificator
 • Unități de comandă microprogramate: Principiul unităților de comandă microprogramate; Structura unei unități de comandă microprogramate; Secvențierea microinstrucțiunilor

UNITATEA DE MEMORIE

CARACTERISTICILE SISTEMELOR DE MEMORIE
IERARHIA DE MEMORII
MEMORII SEMICONDUCTOARE
 • Tipuri de memorii semiconductoare
 • Organizarea memoriilor semiconductoare
MEMORIA CACHE
 • Principiul memoriei cache
 • Caracteristici ale memoriei cache: Dimensiunea; Funcția de mapare; Metoda de înlocuire a blocurilor; Tehnica de scriere

UNITATEA DE I/E

STRUCTURA UNITĂȚII DE I/E
TIPURI DE ECHIPAMENTE PERIFERICE
MODULE DE I/E
 • Funcțiile modulelor de I/E
 • Structura unui modul de I/E
INTERFAȚA EXTERNĂ
METODE DE TRANSFER A DATELOR
 • Transferul programat: Principiul transferului programat; Comenzi de I/E; Instrucțiuni de I/E
 • Transferul prin întreruperi
 • Transferul prin acces direct la memorie
 • Transferul prin canale de I/E: Principiul transferului prin canale de I/E; Comunicația dintre UCP și canalul de I/E


Actualizat la: 23 iunie 2003