Dr. Baruch Zoltan Francisc
Profesor

Structura sistemelor de calcul

Anul universitar 2018/2019


Responsabil de disciplină: Dr. Baruch Zoltan Francisc

Limba de predare: Română

An de studii: Ingineri, Calculatoare și tehnologia informației, anul 3, semestrul 2

Activități didactice

Curs: 28 ore
Lucrări de laborator: 28 ore
Proiect: 14 ore

Programa analitică

Introducere: Indicatori de performanță: Timpul de execuție, Timpul UCP, MIPS, MFLOPS; Programe de evaluare a performanțelor; Legea lui Amdahl

Unitatea aritmetică și logică: Adunarea; Înmulțirea; Împărțirea; Numere și operații în virgulă mobilă

Sisteme de memorie: Ierarhia memoriilor; Tipuri de memorii; Indicatori de performanță ai memoriilor; Memoria principală semiconductoare: Memorii DRAM, Memorii flash; Memoria cu unități multiple; Memoria asociativă; Memoria cache; Memoria virtuală

Arhitecturi RISC: Introducere; Cauze ale complexității arhitecturale crescute; Avantaje ale arhitecturilor RISC; Ferestre suprapuse de registre; Caracteristici ale arhitecturilor RISC; Comparație între arhitecturile RISC și CISC

Introducere în arhitecturi paralele: Tipuri și nivele de paralelism; Clasificarea arhitecturilor paralele; Arhitecturi vectoriale; Arhitecturi SIMD; Arhitecturi sistolice; Arhitecturi MIMD: Prezentare generală; Arhitecturi cu memorie partajată; Arhitecturi cu transmitere de mesaje; Alte arhitecturi MIMD; Arhitecturi cu fire de execuție multiple

Programa analitică detaliată >

Curs

Calendarul cursurilor >
Documentație pentru curs >

Laborator

Lucrări de laborator >
Colocviul de laborator >

Proiect

Teme de proiect >
Resurse pentru proiect >
Ghid pentru scrierea raportului proiectului >

Notare

25% Laborator
25% Proiect
50% Examen (parțial și final)

Examinare

Laborator: cu cărțile închise la întrebările teoretice, cu cărțile deschise la probleme
Examen: cu cărțile închise

ManualeBaruch, Z. F., Structura sistemelor de calcul, Editura Albastră, Cluj-Napoca,
2005, ISBN 973-650-143-4.

Baruch, Z. F., Structure of Computer Systems (în limba engleză), Editura U.T.PRES, Cluj-Napoca,
2002, ISBN 973-8335-44-2.

(Ediție epuizată; disponibilă pentru împrumut la bibliotecă)
Baruch, Z. F., Structura sistemelor de calcul cu aplicații, Editura TODESCO, Cluj-Napoca,
2001, ISBN 973-8198-13-5.

(Ediție epuizată)
Baruch, Z. F., Structure of Computer Systems with Applications (în limba engleză), Editura
U.T.PRES, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-8335-89-2.

(Ediție epuizată; disponibilă pentru împrumut la bibliotecă)Bibliografie suplimentarăHayes, John P., Computer Architecture and Organization, Third Edition, McGraw-Hill,
1998, ISBN 0-07-115997-5.


Patterson, David A., Hennessy, John L., Organizarea și proiectarea calculatoarelor,
interfața hardware/software
, Editura ALL EDUCATIONAL, București, 2002, ISBN 973-684-444-7.


Actualizat la: 22 februarie 2019