Dr. Baruch Zoltan Francisc
Profesor

Structura sistemelor de calcul

Proiecte (2017/2018)


Ghid pentru întocmirea raportului proiectului
Ghid-Proiect.pdf


Nr.

Tema

Descriere

1 Unitate de calcul în virgulă mobilă: adunarea și scăderea
 • Reprezentare conform standardului IEEE 754 (32 biți)
 • Proiectare structurală utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
 • Opțional: Utilizarea extensiei PmodKYBD pentru introducerea operanzilor
2 Unitate de calcul în virgulă mobilă: înmulțirea
 • Reprezentare conform standardului IEEE 754 (32 biți)
 • Proiectare structurală utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
 • Opțional: Utilizarea extensiei PmodKYBD pentru introducerea operanzilor
3 Unitate de calcul în virgulă mobilă: împărțirea
 • Reprezentare conform standardului IEEE 754 (32 biți)
 • Proiectare structurală utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
 • Opțional: Utilizarea extensiei PmodKYBD pentru introducerea operanzilor
4 Unitate de calcul în virgulă mobilă: extragerea rădăcinii pătrate
 • Reprezentare conform standardului IEEE 754 (32 biți)
 • Proiectare structurală utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
 • Opțional: Utilizarea extensiei PmodKYBD pentru introducerea operandului
5 Circuite de înmulțire pipeline pentru numere întregi
 • Diferite metode de înmulțire
 • Proiectare structurală utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
6 Circuite de împărțire pentru numere întregi
 • Diferite metode de împărțire
 • Proiectare structurală utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
7 Circuite de înmulțire zecimală
 • Numere de câte 4 cifre
 • Diferite metode de înmulțire
 • Proiectare structurală utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
8 Circuite de împărțire zecimală
 • Numere de câte 4 cifre
 • Diferite metode de împărțire
 • Proiectare structurală utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
9 Circuit de împărțire în baza 4 pentru numere întregi
 • Numere de 16 biți
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
10 Calculatorul DLX
 • Simularea modelului funcțional VHDL
 • Elaborarea și testarea modelului structural
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
11 Microcalculator simplu
 • Proiectare structurală utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
12 Controler de memorie cache
 • Algoritmi de gestiune "write-through" și "write-back"
 • Proiectare structurală utilizând limbajul VHDL
13 Implementarea prin hardware a unor algoritmi DSP utilizând aritmetica distribuită
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
14 Implementarea prin hardware a unor algoritmi de prelucrare a imaginilor utilizând matrici sistolice
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
15 Implementarea procesorului AM2901 de 4 biți
 • Proiectare structurală utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
16 Controler pentru protocolul Modbus
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
 • Aplicație pe calculator
17 Comunicația dintre calculator și o placă de dezvoltare FPGA prin portul serial
 • Controler proiectat utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
 • Aplicație pe calculator
18 Microcontroler simplu
 • Proiectare structurală utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
 • Instrucțiuni generale
 • Instrucțiuni speciale pentru controlul resurselor plăcii
19 Extensia microcontrolerului PicoBlaze cu instrucțiuni speciale pentru prelucrarea imaginilor
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Instrucțiuni speciale implementate în module hardware separate conectate la microcontrolerul PicoBlaze
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
20 Extensia microcontrolerului PicoBlaze cu instrucțiuni speciale pentru placa Digilent Spartan-3E
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Instrucțiuni speciale implementate în module hardware separate conectate la microcontrolerul PicoBlaze
 • Implementare pe placa Digilent Spartan-3E
21 Unitate aritmetică și logică
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Operații aritmetice elementare implementate prin circuite secvențiale și combinaționale
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
22 Implementarea unui microcontroler 8051
 • Proiectare structurală în limbajul VHDL
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
23 Implementarea microarhitecturii Mic-2
 • Proiectare structurală utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
24 Implementarea procesorului EMMA-2
 • Arhitectură microprogramată
 • Proiectare structurală utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
25 Implementarea procesorului matriceal SIMD-2
 • Procesor matriceal bidimensional
 • Proiectare structurală utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
26 Generator de sunet
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe placa Digilent Spartan-3E utilizând modulul SPKR1
27 Implementarea hardware a modulației lățimii impulsurilor
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
28 Osciloscop digital
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Afișarea semnalelor pe un monitor VGA
 • Implementare pe placa Digilent Spartan-3E
29 Interfață pentru un comutator rotativ
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe placa Digilent Spartan-3E
30 Utilizarea modulului PmodOLED pentru afișarea unor imagini grafice
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Utilizarea afișajului monocrom PmodOLED (128 x 32 pixeli)
 • Utilizarea interfeței SPI pentru configurare și transmiterea de imagini modulului
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
31 Măsurarea și afișarea temperaturii cu senzorul de temperatură de pe placa Nexys 4 DDR
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Utilizarea senzorului de temperatură ADT7420
 • Utilizarea interfeței I2C pentru comunicația cu senzorul
 • Implementare pe placa Digilent Nexys 4 DDR
32 Detecția obiectelor cu ajutorul modulului PmodLS1
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Utilizarea modulului PmodLS1 (conținând doi senzori IR de proximitate)
 • Rezultatele detecției trebuie să furnizeze informații despre lungimea și lățimea obiectelor
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
33 Măsurarea și afișarea accelerației pe trei direcții cu senzorul de pe placa Nexys 4 DDR
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Utilizarea interfeței SPI pentru configurarea accelerometrului ADXL363 și transmiterea datelor
 • Aplicație pe calculator pentru afișarea accelerațiilor
 • Implementare pe placa Digilent Nexys 4 DDR
34 Redare audio utilizând ieșirea mono audio și microfonul plăcii Nexys 4 DDR
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Utilizarea modulațiilor PDM și PWM pentru semnale
 • Stocarea datelor audio pe placa Nexys 4 DDR pentru un interval de timp prestabilit
 • Implementare pe placa Digilent Nexys 4 DDR
35 Comunicația dintre placa Nexys 4 DDR și o tastatură USB HID
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Afișarea tastelor apăsate pe afișajul cu 7 segmente al plăcii Nexys 4 DDR sau afișarea acestora printr-o aplicație pe calculator
 • Implementare pe placa Digilent Nexys 4 DDR
36 Comunicația dintre placa Nexys 4 DDR și un mouse USB HID
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe placa Digilent Nexys 4 DDR
 • Aplicație pe calculator pentru afișarea cursorului și a stării butoanelor
37 Utilizarea portului VGA al plăcii Nexys 4 DDR pentru afișarea unor imagini
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Stocarea imaginilor pe placa Nexys 4 DDR
 • Implementare pe placa Digilent Nexys 4 DDR
38 Utilizarea unei cartele microSD conectate la placa Nexys 4 DDR
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Citirea datelor de pe cartela microSD
 • Transmiterea datelor la un periferic sau la calculator prin interfața USB
 • Implementare pe placa Digilent Nexys 4 DDR
 • Aplicație pe calculator
39 Utilizarea modulului PmodJSTK
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Citirea poziției și a stării butonului prin interfața SPI
 • Aplicație pe calculator pentru afișarea poziției și a stării butonului
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
40 Utilizarea portului VGA al plăcii Nexys 4 DDR pentru afișarea unor imagini
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Stocarea imaginilor pe o cartelă microSD conectată la placa Nexys 4 DDR
 • Implementare pe placa Digilent Nexys 4 DDR
41 Utilizarea unei cartele microSD conectate la placa Nexys 4 DDR pentru scrierea și citirea unor date audio
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe placa Digilent Nexys 4 DDR
 • Scrierea pe cartela microSD a datelor audio de la microfonul plăcii Nexys 4 DDR
 • Citirea datelor audio de pe cartela microSD și transmiterea lor la calculator
 • Aplicație pe calculator pentru redarea datelor audio
42 Măsurarea temperaturii cu senzorul de pe placa Nexys 4 DDR și transmiterea ei la un dispozitiv mobil
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe placa Digilent Nexys 4 DDR
 • Măsurarea temperaturii cu senzorul de temperatură ADT7420
 • Utilizarea modulului Bluetooth Pmod BT2 pentru transmiterea temperaturii la un dispozitiv mobil
 • Aplicație pe dispozitivul mobil pentru preluarea și afișarea temperaturii
43 Măsurarea accelerației cu senzorul de pe placa Nexys 4 DDR și transmiterea ei la un dispozitiv mobil
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe placa Digilent Nexys 4 DDR
 • Măsurarea accelerației cu accelerometrul ADXL363
 • Utilizarea modulului Bluetooth Pmod BT2 pentru transmiterea accelerației la un dispozitiv mobil
 • Aplicație pe dispozitivul mobil pentru preluarea și afișarea accelerației
44 Înregistrarea unor date audio de la microfonul plăcii Nexys 4 DDR și transmiterea lor la un dispozitiv mobil
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe placa Digilent Nexys 4 DDR
 • Stocarea datelor audio de la microfonul plăcii Nexys 4 DDR în memoria plăcii
 • Utilizarea modulului Bluetooth Pmod BT2 pentru transmiterea datelor audio la un dispozitiv mobil
 • Aplicație pe dispozitivul mobil pentru redarea datelor audio
45 Transmiterea unor comenzi de la un dispozitiv mobil la o placă de dezvoltare
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
 • Utilizarea modulului Bluetooth Pmod BT2 pentru transmiterea unor comenzi de la un dispozitiv mobil pentru activarea unor diode LED de pe placa de dezvoltare
 • Aplicație pe dispozitivul mobil pentru introducerea și transmiterea comenzilor
46 Asamblor pentru un procesor RISC
 • Aplicație Windows cu meniuri
 • Setul de instrucțiuni al procesorului este descris în lucrarea de laborator "Implementarea unui procesor RISC"
 • Aplicația generează un fișier VHDL pentru modulul memoriei de instrucțiuni conținând codul executabil al instrucțiunilor din fișierul sursă
47 Utilizarea modulului PmodCLP
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Afișarea unor mesaje utilizând interfața paralelă
 • Realizarea unor efecte vizuale
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
48 Implementarea prin hardware a unui algoritm de procesare a imaginilor
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Afișarea imaginilor utilizând portul VGA
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
49 Utilizarea modulului PmodWiFi pentru realizarea comunicației cu un dispozitiv 802.11
 • Integrarea modulului PmodWiFi într-un sistem conținând procesorul MicroBlaze
 • Realizarea conexiunii la rețea în funcție de SSID
 • Realizarea transmisiei/recepției pachetelor TCP/IP
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
50 Utilizarea modulului PmodWiFi pentru realizarea unei conexiuni la rețea în funcție de SSID
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA
51 Implementarea prin hardware a unei rețele neuronale
 • Proiectare utilizând limbajul VHDL
 • Implementare pe o placă de dezvoltare FPGA


Resurse

Calculatorul DLX

Prelucrarea digitală a semnalelor (DSP)

 • Xilinx, Inc.: Technical Backgrounder, Xtreme DSP Initiative
  dsp_grounder.pdf

 • Goslin, Gregory Ray: A Guide to Using Field Programmable Gate Arrays (FPGAs)
  for Application-Specific Digital Signal Processing Performance, Xilinx, Inc., 1995
  dspguide.pdf

 • Chapman, Ken: Building High Performance FIR Filters Using KCM’s, 1996
  kcm_fir.pdf

 • Valls, Javier; Peiro, Marcos; Sansaloni, Trini; Boemo, Eduardo: A Study about FPGA-Based
  Digital Filters, în Proceedings of IEEE Workshop on VLSI Signal Processing: Design and
  Implementation
  , pp. 191-201, 1998
  sips98-fir.pdf

 • Lyons, Richard: Quadrature Signals: Complex, But Not Complicated, 2000
  QuadSignals.pdf

 • Texas Instruments, Inc.: TMS320C62x DSP Library Programmer’s Reference, 2002
  spru402a.pdf

 • Fourier Transform Tutorial for DSP
  FFT-Tutorial.zip

Prelucrarea imaginilor

Aritmetica distribuită pentru DSP și prelucrarea imaginilor

 • The Role of Distributed Arithmetic in FPGA-based Signal Processing
  theory1.pdf

 • Goslin, Gregory Ray: A Guide to Using Field Programmable Gate Arrays (FPGAs)
  for Application-Specific Digital Signal Processing Performance, Xilinx, Inc., 1995
  dspguide.pdf

 • Andraka, Ray; Berkun, Andrew: FPGAs Make a Radar Signal Processor on a Chip a Reality,
  Proceedings of the Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers, IEEE, 1999
  Radar-Signal-Processor.pdf

 • Andraka Consulting Group, Inc.: Distributed Arithmetic isn't magic. Let's demystify it, 2016
  http://www.andraka.com/distribu.php

Microcontrolerul PicoBlaze (© Xilinx, Inc., 2002-2005)

 • Fișiere pentru proiectul PicoBlaze, asamblor și manual UART
  xapp213.zip

 • Chapman, Ken: PicoBlaze 8-Bit Microcontroller for Virtex-E and Spartan-II/IIE Devices,
  Xilinx Application Note XAPP213, 2003
  xapp213.pdf

 • Xilinx, Inc.: PicoBlaze 8-Bit Embedded Microcontroller User Guide
  for Spartan-3, Virtex-II, and Virtex-II Pro FPGAs, 2005
  ug129.pdfActualizat la: 30 septembrie 2018