Dr. Baruch Zoltan Francisc
Profesor

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Catedra de Calculatoare


 

BARUCH ZOLTAN FRANCISC 

METODE DE DESCRIERE
A SISTEMELOR NUMERICEReferat de doctoratConducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Pusztai Kalman


Cluj-Napoca, 1995


1. INTRODUCERE

1.1. NECESITATEA DESCRIERILOR DE NIVEL ĪNALT
1.2. NIVELE ŞI DOMENII DE DESCRIERE

 
2. MODELE HARDWARE

2.1. INTRODUCERE
2.2. CLASIFICAREA MODELELOR
2.3. MODELE ORIENTATE PE STARE

 

2.3.1. Automate cu stări finite
2.3.2. Reţele Petri
2.3.3. Automate cu stări finite ierarhice şi concurente

2.4. MODELE ORIENTATE PE ACTIVITATE

 

2.4.1. Grafuri ale fluxului de date
2.4.2. Grafuri ale fluxului de control

2.5. MODELE ORIENTATE PE STRUCTURĂ

 

2.5.1. Diagrame de conexiune a componentelor
2.5.2. Structuri de incidenţă
2.5.3. Reţele logice

2.6. MODELE ETEROGENE

 

2.6.1. Grafuri ale fluxului de control şi de date
2.6.2. Diagrame de structură
2.6.3. Automate cu stări ale programului
2.6.4. Modelul firelor de aşteptare

 
3. LIMBAJE DE DESCRIERE HARDWARE

3.1. INTRODUCERE
3.2. TIPURI DE LIMBAJE DE DESCRIERE HARDWARE

 

3.2.1. Limbaje de descriere structurale
3.2.2. Limbaje de descriere funcţionale

3.3. CARACTERISTICI ALE LIMBAJELOR DE DESCRIERE HARDWARE

 

3.3.1. Caracteristici specifice limbajelor de programare

 

3.3.1.1. Tipuri de date
3.3.1.2. Operatori şi instrucţiuni de asignare
3.3.1.3. Construcţii de control
3.3.1.4. Ordinea de execuţie

 

3.3.2. Caracteristici specifice unităţilor hardware

 

3.3.2.1. Definirea interfeţelor
3.3.2.2. Declaraţii structurale
3.3.2.3. Operatori la nivelul RT şi logic
3.3.2.4. Asincronismul
3.3.2.5. Ierarhia
3.3.2.6. Comunicaţia īntre procese
3.3.2.7. Restricţii
3.3.2.8. Alocarea de către utilizator

3.4. FORMATE ALE LIMBAJELOR DE DESCRIERE HARDWARE

 

3.4.1. Limbaje textuale
3.4.2. Limbaje grafice
3.4.3. Limbaje tabelare
3.4.4. Limbaje bazate pe diagrame de timp

3.5. EXEMPLE DE LIMBAJE DE DESCRIERE

 

3.5.1. VHDL
3.5.2. HardwareC
3.5.3. CSP
3.5.4. Verilog
3.5.5. Statecharts
3.5.6. Silage
3.5.7. SpecCharts

3.6. RELAŢIA DINTRE LIMBAJ ŞI ARHITECTURĂ

 
4. CONCLUZII
 

BIBLIOGRAFIE