Dr. Baruch Zoltan Francisc
Profesor

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Catedra de Calculatoare


 

BARUCH ZOLTAN FRANCISC 

TRANSLATAREA LIMBAJELOR DE DESCRIERE
A UNITĂŢILOR HARDWAREReferat de doctoratConducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Pusztai Kalman


Cluj-Napoca, 1996


1. INTRODUCERE

1.1. SINTEZA DE NIVEL ĪNALT
1.2. ETAPELE SINTEZEI DE NIVEL ĪNALT

 
2. REPREZENTĂRI INTERNE ŞI TRANSFORMĂRI

2.1. INTRODUCERE
2.2. ETAPELE SINTEZEI DE NIVEL ĪNALT: UN EXEMPLU
2.3. COMPILAREA LIMBAJELOR DE DESCRIERE

 

2.3.1. Exemplu de generare a reprezentării interne
2.3.2. Tehnici de compilare

2.4. REPREZENTAREA DESCRIERILOR HARDWARE

 

2.4.1. Reprezentarea fluxului de control
2.4.2. Reprezentarea secvenţierii şi a temporizării
2.4.3. Reprezentări disjuncte ale fluxului de control şi de date
2.4.4. Reprezentări hibride ale fluxului de control şi de date
2.4.5. Reprezentări prin arbori sintactici

2.5. REPREZENTAREA REZULTATELOR SINTEZEI DE NIVEL ĪNALT
2.6. TRANSFORMĂRI

 

2.6.1. Transformări efectuate de compilator
2.6.2. Transformări ale grafurilor
2.6.3. Transformări specifice unităţilor hardware

 
3. PLANIFICAREA OPERAŢIILOR

3.1. INTRODUCERE
3.2. ALGORITMI FUNDAMENTALI DE PLANIFICARE
3.3. PLANIFICAREA CU RESTRICŢII DE TIMP

 

3.3.1. Metoda programării liniare
3.3.2. Metoda euristică constructivă
3.3.3. Metoda de rafinare iterativă

3.4. PLANIFICAREA CU RESTRICŢII DE RESURSE

 

3.4.1. Metoda de planificare bazată pe liste
3.4.2. Metoda de planificare cu liste statice

3.5. PLANIFICAREA CU ELIMINAREA IPOTEZELOR SIMPLIFICATOARE

 

3.5.1. Unităţi funcţionale cu īntārzieri variabile
3.5.2. Unităţi multifuncţionale
3.5.3. Descrieri care utilizează construcţii condiţionale şi bucle

 
4. ALOCAREA CĂII DE DATE

4.1. INTRODUCERE
4.2. ARHITECTURI CU CĂI DE DATE
4.3. OPERAŢII PENTRU ALOCAREA CĂII DE DATE

 

4.3.1. Selecţia unităţilor
4.3.2. Asignarea unităţilor funcţionale
4.3.3. Asignarea unităţilor de memorie
4.3.4. Asignarea interconexiunilor
4.3.5. Interdependenţa operaţiilor

4.4. METODE CONSTRUCTIVE DE TIP "GREEDY"
4.5. METODA DE PARTIŢIONARE
4.6. METODA DE RAFINARE ITERATIVĂ

 
5. CONCLUZII
 

BIBLIOGRAFIE