Dr. Baruch Zoltan Francisc
Profesor

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Catedra de Calculatoare


 

BARUCH ZOLTAN FRANCISC 

SISTEM CAD PENTRU
SINTEZA SISTEMELOR NUMERICEReferat de doctoratConducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Pusztai Kalman


Cluj-Napoca, 1996
1. METODOLOGII DE PROIECTARE
 
 
2. SISTEME DE SINTEZĂ

2.1. SISTEM GENERIC DE SINTEZĂ
2.2. SINTEZA LA NIVEL DE SISTEM
2.3. SINTEZA LA NIVEL DE CIP
2.4. SINTEZA LOGICĂ ŞI SECVENŢIALĂ
2.5. PROIECTAREA FIZICĂ
2.6. BAZA DE DATE A SISTEMULUI
2.7. BAZA DE DATE A COMPONENTELOR
2.8. MEDIUL DE CONCEPTUALIZARE

 
3. RAFINAREA SPECIFICAŢIILOR

3.1. INTRODUCERE
3.2. RAFINAREA GRUPĂRII VARIABILELOR

 

3.2.1. Amplasarea variabilelor Ón memorie
3.2.2. Translatarea adreselor de memorie

3.3. RAFINAREA CANALELOR ŞI A MAGISTRALELOR

 

3.3.1. Parametrii canalelor şi magistralelor
3.3.2. Definirea problemei
3.3.3. Generarea magistralei
3.3.4. Generarea protocolului

 
4. CONCLUZII
 

BIBLIOGRAFIE