Dr. Baruch Zoltan Francisc
Profesor
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Catedra de Calculatoare

 

BARUCH ZOLTAN FRANCISC 

CONTRIBUŢII LA PROIECTAREA ASISTATĂ
DE CALCULATOR A SISTEMELOR NUMERICETeză de doctoratConducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Pusztai Kalman


Cluj-Napoca, 1999

 

CUPRINS
HTML PDF (16 KB)

Capitolul 1. INTRODUCERE
PDF (59 KB)

Capitolul 2. ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE ?N DOMENIUL CIRCUITELOR VLSI ŞI FPGA
PDF (192 KB)

Capitolul 3. PARTIŢIONAREA PENTRU CIRCUITELE CU RESURSE LIMITATE DE RUTARE
PDF (542 KB)

Capitolul 4. PLASAREA MODULELOR CU OBIECTIVUL ASIGURĂRII RUTABILITĂŢII
CIRCUITELOR
PDF (520 KB)

Capitolul 5. RUTAREA CIRCUITELOR CU RESURSE LIMITATE DE RUTARE
PDF (559 KB)

Capitolul 6.SISTEM CAD PENTRU PROIECTAREA SISTEMELOR NUMERICE CU
CIRCUITELE FPGA ATMEL
PDF (187 KB)

Capitolul 7. CONCLUZII FINALE
PDF (59 KB)

BIBLIOGRAFIE
PDF (55 KB)

REZUMATUL TEZEI
PDF (475 KB)