Dr. Baruch Zoltan Francisc
Profesor
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Catedra de Calculatoare

BARUCH ZOLTAN FRANCISC


CONTRIBUȚII LA PROIECTAREA ASISTATĂ
DE CALCULATOR A SISTEMELOR NUMERICE

Teză de doctorat

Conducător științific: Prof. dr. ing. Pusztai Kalman

Cluj-Napoca, 1999

CUPRINS
HTML Teza-Cuprins.pdf

Capitolul 1. INTRODUCERE
Teza-Cap1.pdf

Capitolul 2. ANALIZA SITUAȚIEI ACTUALE ÎN DOMENIUL CIRCUITELOR VLSI ȘI FPGA
Teza-Cap2.pdf

Capitolul 3. PARTIȚIONAREA PENTRU CIRCUITELE CU RESURSE LIMITATE DE RUTARE
Teza-Cap3.pdf

Capitolul 4. PLASAREA MODULELOR CU OBIECTIVUL ASIGURĂRII RUTABILITĂȚII CIRCUITELOR
Teza-Cap4.pdf

Capitolul 5. RUTAREA CIRCUITELOR CU RESURSE LIMITATE DE RUTARE
Teza-Cap5.pdf

Capitolul 6.SISTEM CAD PENTRU PROIECTAREA SISTEMELOR NUMERICE CU CIRCUITELE FPGA ATMEL
Teza-Cap6.pdf

Capitolul 7. CONCLUZII FINALE
Teza-Concluzii.pdf

BIBLIOGRAFIE
Teza-Bibliografie.pdf

REZUMATUL TEZEI
Teza-Rezumat.pdf