Constantinescu Claudia Alana

DOCTOR INGINER

Șef lucrări

Site in limba romana Site in engleza

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Strada Memorandumului, nr. 28, 400114, Cluj, Romania

Facultatea de Inginerie Electrică

Strada George Barițiu, nr. 26-28, 400027, Cluj, Romania

Departamentul de Electrotehnică și Măsurări

Strada George Barițiu, nr. 26-28, 400027, Cluj, Romania

Centrul de cercetare de modelare numerică și compatibilitate electromagnetică

Strada George Barițiu, nr. 26-28, 400027, Cluj, România