back
                         
Comunicatii cognitive

Materialele studiu si aplicatiile practice se gasesc pe platforma

asl.utcluj.ro/didactic             
                   

Domeniul Comunicaţiilor Cognitive este unul nou la nivel mondial (apare sub denumirea de Cognitive Communications în 2008). Reprezintă o abordare interdisciplinară ce reuneşte elemente din domeniile Telecomunicații, Economie şi Inteligenţă Computațională.

Cursul a fost propus şi introdus la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în anul 2011, fiind primul curs de acest tip - cu caracter interdisciplinar.

 

Cursul oferă o perspectivă sistemică şi are ca scop înţelegerea ecosistemului de comunicaţii punând accentul pe utilizarea eficientă a resurselor din mediul radio, în particular accesul dinamic la spectrul de frecvenţe.

Sunt prezentate noile tehnologii de comunicaţii (ex. Cognitive Radio, Software Defined Radio) şi cele mai noi standarde asociate (evoluţia spre 5G). Se utilizează elemente de Inteligenţă Computaţională şi Teoria Jocurilor ca instrumente de abordare a problemelor specifice sistemelor de comunicaţii complexe.

Cursul mai are ca scop dezvoltarea abilităţilor de gândire sistemică şi orientată pe rezolvarea de probleme ale inginerilor de telecomunicaţii.