back
           

Materialele de studiu
si aplicatiile practice se gasesc pe platforma

asl.utcluj.ro/didactic  
     

   Microunde
Microunde - aplicatii

Cursul de Microunde tratează fenomenele ce caracterizează undele electromagnetice cu lungimi de undă cuprinse între 0,3 și 30 cm (frecvențe intre 1GHz si 100GHz). Se pune accentul pe intelegerea proprietățiilor microundelor, dar mai ales pe optimizarea și proiectarea liniilor de transmisie, destinate frecvențelor extrem de înalte.   

Obiectivele cursului sunt:

Asimilarea cunoştintelor teoretice privind proiectarea şi simularea liniilor de transmisie şi amplificatoarelor la frecvenţe ultraînalte, utilizarea programelor de proiectare (Mefisto2D, Mefisto3D, ADS, HFSS etc.), utilizarea diagramei Smith.

Obţinerea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru implementarea si testarea liniilor de transmisie, monitorizarea spectrului, măsurarea puterii si a intensității câmpului electric în domeniul microundelor cu aparatura specifică.