Recent Research Contracts

 1. K.Pusztai, V. Dădârlat, et al. – Cercetări privind managementul reţelelor de calculatoare academice şi industrial   Contract CNCSU 48/1998 , Cod 34, tema nr. 19, 1998

 2. K.Pusztai, V. Dădârlat, et al. –  Implementarea sistemului de management al retelei metropolitane academice clujene       Contract CNCSU 33830/1999, 44/642 Tema  nr. 19, 1999

 3. K.Pusztai, V. Dădârlat, et al. – Implementarea sistemului de management pentru reţeaua metropolitană academică clujean     Contract  CNCSU 37118/2000, 36/614

 4. M.O’Droma, I.Ganchev, V.Dădârlat, et.al. - ANWIRE: Academic Network on Wireless Internet Research in Europ   EU-FP5-Thematic Network of Excellence (2002 – 2004)

 5. V.Dădârlat, C.Ivan – Quasimodo: metodologii, instrumente şi soluţii pentru integrarea aspectelor de calitate a serviciilor in middleware bazat pe componente   Contract CNCSIS 27702-T11, A/2005 , 2005

 6. V.Dădârlat, C.Ivan – Quasimodo: metodologii, instrumente şi soluţii pentru integrarea aspectelor de calitate a serviciilor in middleware bazat pe componente            Contract CNCSIS 65, A/2006 , 2006

 7. K.Pusztai, C.Ivan, V.DădârlatCercetari asupra tehnologiilor inovative pentru retele heterogene reconfigurabile   Contract CNCSIS 7067 A/ 2001, tema B16, 2001-2002 

 

 

 International Projects

 1. Proiect S_JEP TEMPUS Project No.07101-94 DISCO - Distributed Computing; stagiu de cercetare la Politecnico di Torino, Italia, martie 1995

 2. Proiect S_JEP TEMPUS Project No.09149-95 CNTP Computer Network Training Programme; stagiu de cercetare la Tampere University of Technology, Tampere, Finlanda,1996

 3. Proiect S_JEP TEMPUS No 12531-97, ESITEC - European Standards in Information Technology Curricula; stagiu de cercetare la Universitatea din Leuven, Belgia, 1998

 4. Proiect IB TEMPUS Project No.013953-98 “Network for Web based Continuous Education in European Studies (CONED)”: stagiu cercetare Limerick, Irlanda

 5. Coordonator local proiect Leonardo RO/99/1/083614/PI/I.1.1.a/PFI “TICTO – Training on Information and Communication Technologies trough Personalized ODL” ; stagii de cercetare la Universidad Nova Lisabona, Portugalia şi Universitatea Patras, GreciaEUROPEAN COMMISSION