Diplome de excelenţă acordate studenţilor pomoţiei 2006/2007


Diplome de excelenţă acordate studenţilor pomoţiei 2007/2008

In anul univ.2008/2009 profesorul Isoc nu a putut acorda nici un fel de diplomă de excelenţă fiindcă el a fost sancţionat disciplinar la 7 iulie 2008 de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pentru că a acordat ca note “cifre cu zecimale” şi a fost Óndepărtat de la catedră.