Sugestii pentru teme de miniproiect

(vor fi completate până la 1 Decembrie)

 1. Simularea operaţiilor pe arbori 2-3 (mai multe detalii aici)
 2. Simularea operaţiilor pe arbori AVL - poate fi proiect lucrat în pereche (mai multe detalii aici)
 3. Simularea unui lanţ de semafoare coordonate într-un oraş (mai multe detalii aici)
 4. Simularea traficului pe un mic aeroport (vedere aeriană) - poate fi proiect lucrat în pereche (mai multe detalii aici)
 5. Manevre într-un triaj de cale ferată (vedere aeriană) (mai multe detalii aici)
 6. Simularea traficului stradal pe mai multe intersecţii (mai multe detalii aici)
 7. Simularea funcţionării unor circuite numerice (SSI, MSI) - poate fi proiect lucrat în pereche (mai multe detalii aici)
 8. Simularea unei competiţii auto pe circuit (vedere aeriană, posibilitate de mărire [zoom]) - poate fi proiect lucrat în pereche
 9. An application to scale images and place text explanations on them  (mai multe detalii aici)
 10. Simularea căutarilor în grafuri - partea 1 - căutarea în adâncime (mai multe detalii aici)
 11. Simularea căutarilor în grafuri - partea 2 - căutarea în lăţime (mai multe detalii aici)
 12. Jocul Hammurabi cu dezvoltare şi interfaţă grafică.
 13. Robot navigation through a maze - 2D representation with graphic interface. The image shown should be the part of the world known to the robot (mai multe detalii aici).
 14. Tic-Tac-Toe game with 2 or more players (including a computer player) and graphic interface.
 15. Simulation for doubly linked list with sentinel (mai multe detalii aici)
 16. Simularea a puzzle game - proiect lucrat în pereche (mai multe detalii aici)
 17. Simulation for heap operation (mai multe detalii aici).
 18. Simularea Kruskal's algorithm on directed and undirected graphs (mai multe detalii aici).
 19. Simularea Prim's algorithm on directed and undirected graphs ((mai multe detalii aici).
 20. Simlulation of Floyd-Warshal algorithm on directed and undirected graphs (mai multe detalii aici).
 21. Simularea integer Knapsack problem using dynamic programming (mai multe detalii aici).
 22. Simularea construction and operation of Huffman codes (mai multe detalii aici).
 23. Simularea algorithm for finding a Hamiltonian cycle in a graph (mai multe detalii aici). 
 24. Simularea algorithm for finding an Eulerian cycle in a graph (mai multe detalii aici).
 25. Simularea branch and bound applied to the integer Knapsack problem (mai multe detalii aici).
 26. Simularea operation of LCS algorithm (mai multe detalii aici).
 27. Simularea construction and operation of optimal BST (proiect lucrat în pereche - mai multe detalii aici).
 28. Simularea operation of mergesort algorithm (mai multe detalii aici). 1. Sokoban modificat (detalii aici)
 2. Puzzle: creare şi rezolvare de puzzle cu imagini (detalii aici)
 3. Mutări de şah - proiect în doi
 4. Simularea unui ecran de radar pentru controlul traficului aerian (detalii aici)
 5. Simularea traficului unui mic aeroport (vedere de sus) - poate fi proiect în doi
 6. Manevre într-o gară (vedere de sus) (detalii aici)
 7. Simularea traficului stradal pentru intersecţii consecutive (detalii aici)
 8. Simularea asamblării unei unelte/a unui aparat/a unui dispozitiv
 9. Simularea setării unui telefon complex (detalii aici)
 10. Simularea asamblării/reparării unui PC
 11. Simularea funcţionării unor componente electronice active
 12. Simulation funcţionării unor circuite numerice - poate fi proiect în doi
 13. Simularea unui curse auto pe circuit (vedere de sus, posibilitate de zoom)
 14. Simularea asamblării unor piese de mobilier
 15. O aplicaţie "povestitor" (story teller) simplă - poate fi proiect în doi (exemplu de utilizare: demonstrarea setării unei componente software pe PC)
 16. O aplicaţie care să permită scalarea şi plasarea de explicaţii text pe imagini  (detalii aici)