Simularea arborilor 2-3

Într-un applet se va simula funcţionarea unui arbore 2-3 (cf. SDA). Arborele va avea cel mult 30 noduri. Afişarea se va face
Pentru afişare veţi folosi o fereastră cu patru compartimente:

Zona de introducere a datelor şi control al operaţiilor

Zona de vizualizare


Zona de cod
Zona de stare