Simularea algoritmilor pentru arbori AVL

Veţi simula într-o aplicaţie de sine stătătoare operaţiile pe arbori AVL (cf. SDA). Arborele va avea max. 30 noduri.
Pentru afişare veţi folosi o fereastră cu patru compartimente:
Zona de introducere a datelor şi control al operaţiilor

Zona de vizualizare


Zona de cod
Zona de stare