Căutare în adâncime pe grafuri

Veţi simula funcţionarea algoritmului de căutare în adâncime pe grafuri (cf. SDA) într-un applet. Graful va permite un maximum de 30 noduri.
Pentru afişare veţi folosi o fereastră cu patru compartimente:
Zona de introducere a datelor şi control al operaţiilor

Zona de vizualizare


Zona de cod
Zona de stare