Lista dublu-înlănţuită cu santinelă

Veţi simula algoritmii pentru o listă dublu înlănţuită cu santinelă (vezi SDA) într-o aplicaţie de sine stătătoare şi într-un applet Lista va permite un număr de max. 25 noduri
Pentru afişare veţi folosi o fereastră cu patru compartimente:
Zona de introducere a datelor şi control al operaţiilor

Zona de vizualizare


Zona de cod
Zona de stare