Ciclul Eulerian

Veţi simula construirea unui graf pe care apoi veţi aplica algoritmul de descoperire a ciclurilor euleriene (cf. SDA), într-o aplicaţie de sine stătătoare sau într-un applet. Graful va permite maximum 30 noduri.

Pentru afişare veţi folosi o fereastră cu patru compartimente:
Data input and operations area

Image area


Code Area
Status area