Ciclul Hamiltonian

Veţi simula construirea unui graf pe care apoi veţi aplica algoritmul de descoperire a ciclurilor hamiltoniene (cf. SDA), într-o aplicaţie de sine stătătoare sau într-un applet. Graful va permite maximum 30 noduri.
Pentru afişare veţi folosi o fereastră cu patru compartimente:
Zona de introducere a datelor şi control al operaţiilor

Zona de vizualizare


Zona de cod
Zona de stare