Simularea cozii de priorităti (heap)

Veţi simula o coadă de priorităti care să aibă valoare minimă la rădăcină (cf. SDA) într-un applet. Vor exista cel mult 48 noduri.

Pentru afişare veţi folosi o fereastră cu patru compartimente:
Zona de introducere a datelor şi control al operaţiilor

Zona de vizualizare


Zona de cod
Zona de stare