Coduri Huffman

Veţi simula construirea şi codificarea/decodificare cu coduri Huffman
(cf. SDA), într-o aplicaţie de sine stătătoare sau într-un applet.
Pentru afişare veţi folosi o fereastră cu patru compartimente:
Zona de introducere a datelor şi control al operaţiilor

Zona de vizualizare


Zona de cod
Zona de stare