Algoritmul lui Kruskal

Într-un applet veţi simula execuţia algoritmului lui Kruskal pe un graf dat sub forma perechilor de arce (cf. SDA). Graful va avea max. 30 noduri.
Pentru afişare veţi folosi o fereastră cu patru compartimente:
Zona de introducere a datelor şi control al operaţiilor

Zona de vizualizare


Zona de cod
Zona de stare