Cea mai lungă subsecvenţă comună

Veţi simula algoritmul de aflare a celei mai lungi subsecvenţe comune (cf. SDA)
într-o aplicaţie de sine stătătoare sau într-un applet.
Pentru afişare veţi folosi o fereastră cu patru compartimente:
Zona de introducere a datelor şi control al operaţiilor

Zona de vizualizare


Zona de cod
Zona de stare