Animarea algortimului de sortare prin interclasare

Într-o aplicatie de sine stătătoare veţi simula funcţionarea algoritmului de sortare prin interclasare (cf. SDA). Datele de sortat se vor citi dintr-un fişier ales de utilizator (folosind un control din API swinmg)
Pentru afişare veţi folosi o fereastră cu patru compartimente:

Zona de introducere a datelor şi control al operaţiilor

Zona de vizualizare


Zona de cod
Zona de stare