Arbori de căutare optimali

Se cere simularea construirii şi operaţiilor unui arborea de căutare optimal pentru cuvinte cheie din Java (cf. SDA) într-o aplicaţie de sine stătătoare. Probabilităţile se obţin dintr-un set de fişiere aflate într-un director ales de utilizator (există un control în API swing pentru alegere)
Pentru afişare veţi folosi o fereastră cu patru compartimente:

Zona de introducere a datelor şi control al operaţiilor

Zona de vizualizare


Zona de cod
Zona de stare