Algorithmul lui Prim

Într-o aplicaţie de sine stătătoare veţi simula execuţia algoritmului lui Kruskal pe un graf dat sub forma perechilor de arce (cf. SDA). Graful va avea max. 30 noduri.
Pentru afişare veţi folosi o fereastră cu patru compartimente:
Zona de introducere a datelor şi control al operaţiilor

Zona de vizualizare


Zona de cod
Zona de stare