Simularea unor circuite digitale

Veţi simula funcţionarea unor circuite digitale din gama SSI/MSI, combinaţionale şi secvenţiale. Pentru circuit se va citi tipul şi specificaţia intrărilor dintr-un fişier, într-un format ales de Dvs. Se va vizualiza circuitul prin simboluri standard şi se va arăta evoluţia semnalelor pe diagrama de semnale şi, unde este cazul, graful de stare.
De exemplu, pentru un numărător decadic der 4 biţi
Observaţi că diagrama de semnale nu este arătată aici.