Puzzle

Trebuie să creați un "puzzle" dintr-o imagine dată. Imaginea trebuie împărțită în bucățelele care constituie imaginea, asemănătoare celor din figura de mai jos. Bucățelele trebuie afișate amestecate în dreapta zonei unde se va reface imaginea care constituie soluția. Împărțirea nu se va face în mai mult de 15 pese pe verticală, respectiv 20 pe orizontală.

Fiecare piesă trebuie să poată fi rotită în jurul "centrului său" folosind mouse. De asemenea piesa trebuie sa poată fi târâtă cu mouse-ul în zona soluției

Trebuie să afișați contoare cu numărul de piese care sunt la loc, respectiv incorect plasate, precum și un cronometru care să arate timpul scurs de la începerea jocului.

Pentru tehnica de programare pentru imagini vă sugerez http://java.sun.com/docs/books/tutorial/2d/advanced/clipping.html