Principii de evaluare

Nota finală este bazată pe trei componente: activitatea de la laborator (L), un mini-proiect realizat în cadrul laboratorului (P) şi examene scrise.
Procentajul din notă alocat fiecăruia este: Fiecare dintre acestea se notează cu o notă din intervalul 1..10.
Astfel, formula folosită pentru evaluare este: ( 20L + 20P + 60(0.3Ep+0.7Ef) ) / 100
Notele finale sunt numere naturale de la 1 la 10.

Criterii de evaluare pentru miniproiect

Vor fi adăugate la momentul corespunzător. Exemplu: