Syllabus

n
 • Concepte şi paradigme Ón programarea orientată pe obiecte

 • Abstracţiuni şi tipuri de date abstracte. Elemente de Java

 • Structuri de control in Java. Clase şi obiecte

 • Clase şi Obiecte. Tablouri

 • Interfeţe Java. Pachete

 • Moştenire şi polimorfism. Clasele Object şi Class

 • Dezvoltarea aplicaţiilor OO. Diagrame UML pentru obiecte şi clase. Aserţiuni

 • Erori şi excepţii Ón Java

 • Clase interne. Tratarea evenimentelor Ón Java. Introducere Ón grafica Ón Java

 • Interfeţe utilizator grafice

 • Applet-uri. Colecţii Java

 • Testare. Depanare. Introducere Ón I/E Ón Java

 • Java I/E. Introducere pentru firele de lucru

 • Recapitulare

 

Cărţi recomandate

Ştefan Tănasă, Cristian Olaru, Ştefan Andrei, Java de la 0 la expert, Ed. Polirom 2003

Călin Marin Văduva, Programarea Ón Java, Ed. Albastră 2004 (reeditare)

Bruce Eckel , Thinking in Java, 3rd edition (disponibilă la http://www.mindview.net/Books)