Caracteristici cinematice ale undei

Viteza de propagare a undei "c" si frecventa "n " cu care oscileaza sursa perturbatoare (similar perioada T) determina lungimea de unda "l ":

l = cT= c/n [l ]SI = m         (18)

definita ca distanta intre doua puncte ale spatiului care oscileaza cu o diferenta de faza 2p radiani (360o). Numarul de unda "k" este:

k = 2p /l [k]SI = m1         (19)

Exemple

Undele acustice audibile, sesizabile de catre urechea umana, au frecventele cuprinse intre 16 Hz si 20 000 Hz. Stiind viteza de propagare a sunetului in aer c=340 m/s, calculati lungimile de unda.

R.
lmax = c/nmin = 340 m/s /16 Hz =21,25 m

lmin = c/nmax = 340 m/s /20 000 Hz = 17 mm

Calculati lungimile de unda pentru sunetul audibil ce se propaga in apa unde viteza de propagare este c=1500 m/s.

R.

Decada =intervalul de frecvente [nmin,nmax], cand nmax /nmin =10.

Octava =intervalul de frecvente [nmin,nmax], cand nmax /nmin =2.

Domeniul frecventelor audibile 20 20 000 Hz cuprinde 3 decade, respectiv 10 octave.

Inaltimea sunetului este data de frecventa fundamentala a sunetului. Sunetele inalte au frecventa mare, sunetele joase au frecventa mica.

Timbrul sunetului este dat de prezenta pe langa frecventa fundamentala a altor frecvente corelate cu frecventa fundamentala (armonicele superioare). Analiza spectrala face analiza sunetelor in functie de amplitudinea diverselor frecvente componente.