Projects    

 
Professor PhD

Communications 

Representative Projects :

 

1. Baza de date audio adnotata pentru limba romana in vederea utlizarii in sisteme de sinteza si recunoastere a vorbirii


2. Biblioteca electronica pentru nevazatori


3. Sistem de sinteza de voce pentru limba romana bazat pe silabe


4. Sistem de sinteza de voce pentru limba romana cu implementare de prozodie utilizand metoda PSOLA modificata


5. Baze de date cu sunetele elementare ale limbii romane si cu tipuri de intonatii


6. Sistem de procesare a textului in limba romana pentru despartirea in silabe si accentuarea cuvintelor

 

 

A.   National grants:

 

1. Sistem computerizat pentru analiza microbiologică, fizică, biochimică a resurselor alimen­tare şi produselor industrializate

Perioada: 1993-1995

Beneficiar: Ministerul Cercetării şi Tehnologiei

Realizator: Software ITC Cluj-Napoca

Tip participare: membru proiect

Descriere: Sistemul este capabil sa detecteze gradul de infestare a produselor cu microorganisme de tip comun; este bazat pe viziune artificială şi recunoaşterea formelor.

 

2. Sistem pentru analiză citometrică automată

Perioada: 1995-1996

Beneficiar: Ministerul Cercetării şi Tehnologiei

Realizator: Software ITC Cluj-Napoca

Tip participare: membru proiect

Descriere: Proiectul este folosit în investigarea automată a imaginilor în morfopatologie, bazat pe viziune artificială şi procesarea imaginilor.

 

3. Studiu privind realizarea unui sistem de supraveghere automată utilizând metode specifice analizei de imagini

Perioada: 1996

Beneficiar: Ministerul Cercetării şi Tehnologiei

Realizator: Software ITC Cluj-Napoca

Tip participare: membru proiect

Descriere: Pe baza acestui studiu s-a realizat un sistem capabil să detecteze mişcările dintr-o arie fixă; sistemul captează semnal video din mai multe surse şi realizează analiza automată a acestuia.

 

4. Sistem multimedia destinat analizei medicale inteligente în vederea realizării de atlase medicale

Perioada: 1997-1998

Beneficiar: Ministerul Cercetării şi Tehnologiei

Realizator: Software ITC Cluj-Napoca

 

Tip participare: membru proiect

Descriere: Sistemul este proiectat pentru asistarea cadrelor medicale atât în prelucrarea informaţiilor din imaginile medicale, cât şi în obţinerea de atlase multimedia.

 

5. Sistem pentru detecţia tumorilor ovariene din imagini medicale

Perioada: 2001-2002

Beneficiar: Ministerul Cercetării şi Tehnologiei

Realizator: Software ITC Cluj-Napoca

Tip participare: membru proiect

Descriere: A fost realizat un sistem semi-automat pentru asistarea medicului morfopatolog în depistarea tumorilor ovariene pe baza testului Papa-Nicolau.

 

6. Generator de prezentări audio-video sincronizate

Perioada: 2002-2003

Beneficiar: Ministerul Cercetării şi Tehnologiei

Realizator: Software ITC Cluj-Napoca

Tip participare: membru proiect

Descriere: În cadrul acestei teme de cercetare a fost proiectată o aplicaţie multimedia care răspunde cerinţelor pieţii internaţionale în domeniul prezentării informaţiei şi distribuţiei de date audio şi video prin protocol TCP/IP

 

7. Sistem integrat pentru învăţământul la distanţă

Perioada: 2003-2005

Beneficiar: Ministerul Cercetării şi Tehnologiei

Realizator: Software ITC Cluj-Napoca

Tip participare: membru proiect

Descriere: A fost realizat un sistem pentru generarea de lecţii interactive multimedia pentru învăţământul la distanţă.

 

8. Sistem interactiv pe bază de voce destinat persoanelor nevăzătoare

Perioada: 2006-2008

Beneficiar: Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Realizator: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Contract CNCSIS nr. 2783 / 23.05.06,  cod CNCSIS  1303

Tip participare: membru proiect

Descriere: În cadrul acestui proiect s-a construit un sistem special pentru deficienţi de vedere, care oferă posibilitatea rostirii automate a textului prin intermediul unui sistem de sinteză vocală. Sinteza textului s-a realizat prin metoda concatenării de unităţi lexicale, ce favorizează o rostire apropiată de cea naturală.

 

 

9. Cercetări asupra dinamicii schimburilor de carbon între atmosfera şi biosfera terestră şi a impactului lor asupra climei şi mediului înconjurător

Perioada: 2006-2008

Beneficiar: Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Realizator: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Contract CEEX nr. 13433/18.07.2006

Parteneri: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare (INCDTIM), Cluj-Napoca, România, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice (INCDTCI)-ICSI, Râmnicu Vâlcea, România, Universitatea Babeş-Bolyai-UBB, Cluj-Napoca, România, şi Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca-UTCN, Cluj-Napoca, România

Tip participare: membru proiect

Descriere: S-a realizat un studiu pentru stabilirea mărimii şi variabilităţii surselor şi consumatorilor de carbon din ariile propuse cu ajutorul măsurătorilor de înaltă precizie ale concentraţiilor izotopilor din urmele de gaze din atmosferă; au fost estimate efectele schimburilor de carbon asupra climei şi mediului înconjurător.

 

 10. Transcriber

Perioada: 2013

Contract nr. 6285/15.03.2013;

Realizator: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;

Partener: Universitatea “Sapientia” din Târgu Mureş;

Director proiect UTCN: prof.dr.ing. Toderean Gavril, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii din Cluj-Napoca;

Tip participare: membru proiect

 

B.  National R & D contracts with third parties

 

1. Sistem de sinteza vocală pentru limba română

Perioada: 2012

Beneficiar: S.C. MONDOSOFT ASTECH S.R.L. Ramnicu Valcea

Realizator: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Tip participare: director proiect

Descriere: Proiect de cercetare şi consultanţă în domeniul tehnologiei vorbirii şi sintezei de voce în vederea realizării şi implementării la beneficiar a unui sistem de sinteză vocală pentru limba română

 

C.  International R & D contracts

 

1. ODBC Filehandler

Perioada: noiembrie 1996 - aprilie 1997

Beneficiar: CAT GmbH Stuttgart, Germania

Realizator: Software ITC Cluj-Napoca

Tip participare: membru proiect

Descriere: S-a realizat o bibliotecă de funcţii API pentru accesul de tip ODBC al bazelor de date.

 

2. Store Management System

Perioada: aprilie 1997 - decembrie 1998

Beneficiar: Triumph International Limited, Tokyo, Japonia

Realizator: Software ITC Cluj-Napoca

Tip participare: membru proiect

Descriere: Sistem distribuit pentru gestiunea vânzărilor în magazine situate pe o arie geografică întinsă.

 

3. Sales Planning System

Perioada: decembrie 1998 – iunie 2000

Beneficiar: Triumph International Limited, Tokyo, Japonia

Realizator: Software ITC Cluj-Napoca

Tip participare: membru proiect

Descriere: Sistemul a fost proiectat pe structura unor frame-uri utilizate în planificarea distribuţiei şi vânzării produselor firmei Triumph pe fiecare nivel de organizare; planificarea s-a făcut pe baza unui feed-back asigurat de piaţa de desfacere.

 

4. Transport Module for POS

Perioada: iunie 2000-iunie 2001

Beneficiar: Triumph International Limited, Tokyo, Japonia

Realizator: Software ITC Cluj-Napoca

Tip participare: director proiect

Descriere: Sistem de transmisie a datelor prin poşta electronică, utilizat la gestiunea automată a vânzărilor în cadrul companiei Triumph International, Japonia.

 

5. Video Presentations Generator

Perioada: 2001-2002

Beneficiar: TEC Venus,  Japonia

Realizator: Software ITC Cluj-Napoca

Tip participare: director proiect

Descriere: Proiectul e capabil să realizeze prezentări multimedia distribuite prin Internet, lucrând cu tehnologia data-streaming pe protocol TCP/IP.

 

 

 

 

 


Technical 		 
26-28 
Romania

 

 


 

 

 

Home
Teaching
Publications
Projects