PANŢEL Eugen - Date de contact

PANŢEL Eugen, prof.dr.ing.

 
Universitatea Tehnica din Cluj Napoca

Facultatea de Constructii

Catedra Mecanica C-tiilor

400020 Cluj Napoca

str.Daicoviciu nr.15-cladirea Turn, cam.104

tel.0264-401345;0748-023033;0721-262396

eugen.pantel@mecon.utcluj.ro

-date la 23 iunie 2009:

>Date personale.Traseu profesional

>Atestari si Asociatii profesionale

>Stare profesionala si preocupari actuale

>Lucrari publicate

>Proiecte de executie elaborate

 

Date personale.Traseu profesional.

 

>nascut la 31mai1945 la Poiana Tapului, jud.Prahova,

--------------------------------------------------------------------------------------------------

>1952-1963-scoli generale, liceul-la Baia Mare, jud.Maramures,

>1963-1968-Facultatea de C-tii din Cluj, sectia Cladiri Civile, industriale si Agricole(CCIA)-titlul de “inginer constructor”,

>1968-1969-inginer proiectant la “Carbochim” din Cluj,

>1969-1972-inginer proiectant la IPRAN filiala Cluj (Institutul de Proiectari pt Chimie Anorganica din Bucuresti),

>1972-1975-doctorand cu frecventa la Facultatea de C-tii din Cluj, conducator stiintific: prof.dr.ing.Vasile ILLE de la catedra Mecanica C-tiilor,

>1975-1978-asistent universitar la Facultate de C-tii din Cluj,catedra Mecanica C-tiilor,

>28mai1977-sustinere Teza de doctorat cu titlul:”Calculul de ordinul doi si la stabilitate al barelor si sistemelor de bare cu rigiditate variabila”;

>1978-1990-sef de lucrari la Facultatea de C-tii Cluj,

>1990-1994-conferentiar,

>1994-profesor la Facultatea de C-tii Cluj,catedra Mecanica C-tiilor

>2004-Conducator de doctorat in Inginerie Civila

--------------------------------------------------------------------------------------------------

>cursuri predate la Facultatea de C-tii din Cluj:

        -Rezistenta Materialelor-Arhitectura,CCIA,CFDP(Cai Ferate,Drumuri si Poduri) si IC(Instalatii in C-tii)

        -Strength of Materials-la CE(Civil Engineers)

        -Teoria Elasticitatii-CCIA,CFDP

        -Dinamica si stabilitate-CFDP

        -Statistica si probabilitati-IC

        -C-tii pe mediu elastic-CCIA

        -Structuri reticulate-CCIA-Studii Aprofundate

        -Metoda Elementelor Finite-CCIA,CFDP-Master

 

Atestari si Asociatii profesionale.

 

>Inginer Proiectant de Structuri AICPS-nr.25–atestat de catre AICPS, (Asociatia Inginerilor C-tori Proiectanti Structuri)

>Expert tehnic atestat MLPAT cu nr.366 din 1993, pt exigenta A1,A2,

>Verificator de proiecte atestat MLPAT cu nr.752 din 1993, pt exigenta A1,A2

 

>membru AICPS din -Asociatia Inginerilor C-tori Proiectanti Structuri-Vicepresedinte,

        -diploma Opera Omnia a AICPS in 2009.

 

Stare profesionala actuala si preocupari recente

 

>profesor universitar, doctor inginer

>2009-2010-cursuri universitare:Metoda Elementelor Finite-la Masterat CCIA,Structuri Reticulate-la Studii Aprofundate CCIA, Rezistenta Materialelor-la Ing.Civila

>carte in curs de aparitie(sept.2009):

        Pantel E.,Bia C.-Metoda Elementelor Finite pentru structuri de rezistenta-

>carte in reeditare(nov.2009):

        Pantel E.,Ioani A.-Rezistenta Materialelor-partea I-Ed.UTPres Cluj Napoca

>domenii de interes:

        -analiza si proiectarea structurilor de rezistenta,

        -metoda elementelor finite si metode similare.

 

Lucrari publicate

 

I.- CARTI  si  MANUALE 

 

1.Hegedus I., Pantel E.,...-Tabele pentru dimensionarea sectiunilor dreptunghiulare de beton armat la incovoiere prin       metoda la rupere-in conformitate cu Normativul P58-70-Lito       Inst.de Pr.pt.Chimie Anorganica(IPRAN), fil.Cluj,1971,26 pg.

 

2.Pantel E., Ioani A.M.-Rezistenta materialelor-vol.I-Lito Inst.Politehnic din Cluj-Napoca(IPC-N),Cluj-Napoca,1985, 434 pg.

 

3.Ille V.,Bia C.,Petrina P., Pantel E.,...-Culegere de probleme de Rezistenta materialelor-Lito IPC-N,Cluj-Napoca,1987,480 pg.

 

4.Pantel E.,Bia C.-Metode numerice in proiectare.Metoda Elementelor Finite-Lito Univ.Tehnica din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca,1993,260 pg.

 

5.Soare M.V., Ille V., Bia C., Pantel E.,...-Rezistenta materialelor in aplicatii-Ed.Tehnica, Bucuresti,1996,384 pg.

 

6.Pantel E.,Ioani A.-Lectii de Rezistenta Materialelor-partea I-Napoca Star,Cluj-Napoca, 2002,310 pg.-ISBN:973-647-028-8

 

7.Pantel E.,Aldea C.M.,Ioani A.M.,Turda D.V.,Popa A.G.-Strength of materials-volume 2 - Napoca Star,Cluj-Napoca,2002,165 pp.-ISBN:973-647-079-2

 

8.Panţel E.,Ioani A.,Turda D.,Popa A.-Lessons of Strength of Materials-Theory & Problems-volume II-ed.Napoca Star,Cluj-Napoca,2004,239pg,-ISBN:973-647-235-3`                 

 

II.- ARTICOLE  STIINTIFICE  si TEHNICE

selectie

 

>Mihailescu M.,Ionescu A.,Pantel E.,Sarbu D.-Doua tipuri de   imbinari pentru continuizare la structuri etajate realizate      din elemente prefabricate din beton armat-Constructii,nr.5-6,1973,pg.75-78

 

>Ille V.,Pantel E.-Sarcini critice de flambaj la barele de sectiune dreptunghiulara variabila si suprafete laterale plane- Conf.Int. de Constructii Metalice,Timisoara,1973, pg.702-713

 

>Pantel E.-Calculul de ordinul doi si la stabilitate al barelor si sistemelor de bare cu rigiditate variabila-Teza de doctorat,Institutul Politehnic Cluj-Napoca,1976,

 

>Stoica I.A.,Pantel E.,Cimoca G.-Aplicarea metodei elementului finit la studiul deformatiei rotilor dintate-Probleme    actuale de informatica si conducere, Ed.Dacia,Cluj-Napoca,1977,pg.336-338

 

>Pantel E.-Caracteristici proprii de vibratie pentru bare drepte cu sectiune variabila-Memoriile sectiilor stiintifice,seria IV,tomIV,nr.2,Academia RSR,1981, pg.99-103

 

>Pop V.,Roman F.,Pantel E.,Poienar N.- Studiu experimental al grinzilor continue de fundare- A V-a Conf. Nationala de Geotehnica si Fundatii, Cluj-Napoca,1983,vol.II,pg.180-185.

 

>Pantel E.- Stiffness coefficients and end stress resultants in    second order analysis of streight beams of variable cross-section-poster-Third Int.Conf. Space Structures, Surrey,England,1984

 

>Alexa P.,Bors I.,Pantel E.-Vibration of high guyed steel towers-Int.Conf.on Steel Structures,Budva Yugoslavia, 1986,

 

>Pantel E.,Bors I.-Vibratiile barelor drepte cu sectiune variabila-Bul. Stiintific al IPC-N,30,1987,pg.49-54

 

>Bia C.,Kopenetz L.,Pantel E.-Cauzele fisurarii izolatiei antiacide de decantoare si modul de remediere-Bul.Stiintific al IPC-N.30,1987,pg.81-94

 

>Birsan G.M.,Bors I.,Alexa P.,Pantel E.-Raspunsul dinamic al grinzilor pe mediu elastic la forte mobile-Solutii eficiente in constructii si intretinerea drumurilor, podurilor si cailor ferate,Cluj-Napoca,1987,pg.170-175.

 

>Pantel E.-Stiffness coefficients and end stress resultants in     second-order analysis of streight beams of variable cross-section-Rev.Roum.des Sci.Tech.,Serie de Mec. Appliquee, tome 33,2,1988,pp.185-196

 

>Bia C.,Pantel E.,Zolkot S.-Influenta conlucrarii cu terenul de fundare la diafragme cu un sir de goluri-Constructii, nr.11-12,1988,

 

>Pantel E.,Pop L.V.-Stress in long shear walls with horisontal    openings rows on elastic ground-Acta Technica Napocensis, 1992,35,pg.19-33

 

>Bota O.,Pantel E.,Iliescu M.,...-Unele consideratii privind calculul noilor instructiuni tehnice pentru  dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide-Conf."Imbracaminti rutiere moderne",Cluj-Napoca,1995, pg.70-80,

 

>Ioani A.,Pantel E.,Bia C.-Probleme ale utilizarii amortizoarelor visco-elastice in aplicatii structurale-Conf.Int. de Constructii Metalice, Timisoara,1997, vol.l2,pg.516-522

    

>Pantel E.,Pantel H.-Some mechanical properties of porous materials with interes in human skeletal prosthesis-Acta Technica Napocensis,38,1995.pp.39-44

 

>Bota O.,Pantel E.,Iliescu M.,Chira C.,Oltean C.,Hoda G-Dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide-consideratii privind calcul conform noilor Instructiuni Tehnice Departamentale-Drumuri,poduri,siguranta circulatiei,37,1997,pg.32-35.

 

>Ioani A.M.,Pantel E.,Pop L.,Cucu L.-Flat-slab structures-an economic and competitive solution- Acta Technica Napocensis,40,1997,pp.15-24

 

>Bota.,Pantel,Iliescu M,Hoda G-The state of temperature and shrinkage stress in CRCP in curve areas- Int.Conference,Lisboa,Portugal,1998,pp.219-226

 

>Bota O.,Pantel E.,Iliescu M.,Hoda G.-Consideratii asupra alcatuirii si dimensionarii structurilor rutiere rigide-Al X-lea Congres Nat. de Drumuri si Poduri,Iasi,15-18 sept.98,pp.289-295

 

>Bota O.,Pantel E.,Iliescu M.,Hoda G.,Benea L.-Unele aspecte privind alcatuirea si calculul reabilitarii drumurilor din beton de ciment-Simpozion Reabilitarea Drumurilor si Podurilor,Cluj-Napoca,2000,pp.5-20

 

>Pantel E.,Bia C.,Panescu E.,Berindean O.-Roof structure of an indoor swimming pool in Cluj-Napoca-Proc.of the Int.Conf.”Constructii 2003”,Cluj-Napoca,vol.2,pp.381-388

 

>Pantel E.,Cisteian I.,Crisan B.,Stefan L-Spaces for academic use obtained by structural reshaping of an existing cinema building-structural problems-Proc.of the Int.Conf.”Constructii 2003”,Cluj-Napoca,vol.1,pp.175-182

 

>Ioani A.M.,Pantel E.-Particularities in flat slab structure design-Proc.of the Int.Conf.”Constructii 2003”,Cluj-Napoca, vol.1,pp.65-76

 

>Pantel E.,Mociran H.-Bare cu sectiune variabila – elemente pentru calculul neliniar geometric - partea 1-Buletinul AICPS,Bucuresti, nr.1,2006,pg.145-157-ISSN 1454-928X

 

>Pantel E.,Mociran H.-Bare cu sectiune variabila – elemente pentru calculul neliniar geometric - partea 2 -Buletinul AICPS,Bucuresti, nr.1,2006,pg.158-162-ISSN 1454-928X

 

>Pantel E.,Mociran H.- Geometrically nonlinear mechanical parameters of variable cross-section bars,Int.Conference ”Tehnonav 2006” ,Constanta, Romania, 19-20may, 2006,pp.133-138-ISBN 973-614-307-4

 

>Mociran H.,Pantel E.- Numerical studies on the seismic performance of three strucural systems,Int.Symposium ”Computational Civil Engineering 2007” ,Iasi, Romania, 2007,pp.544-554-ISBN 978-973-8955-14-1

 

>Mociran H.,Pantel E.- Numerical studies on the seismic performance of three strucural systems,Intersections ”Structural Mechanics”,vol.4,No.3,2007,pp.61-70-ISSN 1582-3024

 

>Mociran H.,Pantel E.-A configuration of seismic energy dissipation system for stiff structures, “Computational Civil Engineering 2009”, International Symposium Iaşi, România, May 22, 2009,pp.

 

>Mociran H.,Pantel E.-Seismic control of steel frame structures using linear fluid viscous dampers, Acta Technica Napocensis,...,2009,...pp.

 

III.- INVENTII INREGISTRATE

 

1.Pantel E.,Ioani A.M.-Sistem de alcatuire si procedeu de executie a panourilor prefabricate de rezistenta din beton-Brevet de inventie RSR no.97823,1989

 

Proiecte de executie elaborate

 

·Legenda:>Denumire proiect-intreprindere/s.c.-faza,proiectant,anul,<detalii>

                           >faze:SPF-Studiu de Prefezabilitate;SF-Studiu de Fezabilitate;

                                     PT+CS-Proiect Tehnic si Caiet de Sarcini

                                     PE-Proiect de Executie in faza unica

·NOTA: -toate proiectele contin semnatura subsemnatului in planse si piese scrise  -selectie din cca.50 proiecte                  

 

>Statie pilot pt.fabricarea electrocorindonului-Carbochim Cluj-PE,singur,1968, executat

 

>Cuptor pt.fabricarea carburii de siliciu din prefabricate din beton refractar-Carbochim   

  Cluj,PE,singur,1969,executat

 

>Cuptor coacere electrozi- Carbochim Cluj,PE,singur,1969,proiect pt.reparatii,executat

 

>Plansee intermediare-Hala electrocorindon- Carbochim Cluj,PE,singur,1969,executat

 

>Hala ambalare,depozitare la CIA Tg.Mures-Inst.de proiectare pt.chimie anorg. (IPRAN)-filiala.Cluj –PE,coautor impreuna cu ing.L.Nagy,1970,executat

 

>Depozit de soda calcinata la Uzina de Produse Sodice(UPS)Govora-IPRAN,filiala Cluj –          

            PE,coautor,1970,executat

 

>Hala tobe de var la UPS Govora-IPRAN,filiala Cluj –PE,singur,1971,executat

            (c-tie beton armat cu urmatorii parametrii principali:

             8 buncăre suspendate in cadre spatiale avînd deschiderile    2x7,5m+2x6m;travei 8x7,5m ; 7 nivele intermediare neregulate; volum beton: 3350 mc,otel beton:246 to)

 

>Hala calcinare la UPS Govora-IPRAN,filiala Cluj –PE,autor principal,1971,executat

            (c-tie metalica cu urmatorii parametrii principali: deschideri 1x12m+1x32m, travei 8x8m; 5 nivele intermediare neregulate pe deschiderea mica; pod rulant 32to in deschiderea mare;otel:1327 to)

 

>Gazometru amoniac la Combinatul chimic Fagaras-IPRAN,filiala Cluj –PE,singur,1971,  executat

 

>Statie transformatoare 110/6 kV la Uzina Chimica Turda-IPRAN,filiala Cluj–PE, singur,          

  1971,executat

                       

>Atelier scoala la UTC-N-Univ.Tehnica din Cluj-Napoca(UTC-N)-PE,coautor-autor principal      

  Prof.M.Mihailescu,1973,executat

 

>Fundatie presa pulsatorie la UTC-N-UTC-N-PE,singur,1973,executat

 

>Consolidari blocuri de locuinte la Zalau-UTC-N –PE,coautor,1978,executat

 

>Consolidare planseu sala gater la Gârda,jud.Alba-UTC-N–PE,impreuna cu                

      dr.ing.C.Bia,1978,executat

 

>Monobloc tratare mecanica si biologica,Statia de epurare Sebes-UTC-N-      

  PE,singur,1978,executat

 

>Gazometru,Statia de epurare Sebes-UTC-N –PE,singur,1979,executat

 

>Platforme metalice etajate la sectia Regenerare solvent PG200,Comb.Petrochimic Brazi--   

  UTC-N –PE,impreuna cu prof.C.Bia,1977,executat

 

>Extindere Debitare materiale metalice,pt.IMATEX Tg.Mures--UTC-N –             

  PE,coautor,1977,executat

 

>Cladirea CFDP-Corp A,pt.UTC-N--UTC-N –PE,impreuna cu ing.I.Tripa

  (cladire pt.invatamint superior P+E,cu trei amfiteatre de 100 de locuri si doua amfiteatre de 60 de locuri),1978,executat

 

>Casa Tineretului la Cluj-Napoca-ICPCluj–PE,coautor,1979,executat

 

>Consolidari si reparatii la Hala tobe de var, la UPS Govora-UTC-N –   

  PE,singur,1984,executat

 

>Sediul ad-tiv Mebero srl din Cluj-Napoca-Mama Leone srl Cluj-Napoca-         

     PE,singur,1994,neexecutat

 

>Pod rutier la Vîrsolt,jud.Salaj-Mama Leone srl Cluj-Napoca-SPF,singur,1994, neexecutat

                       

>Baza de intretinere si deszapezire la Piatra Craiului-Mama Concept srl Cluj-Napoca-        

  SF,singur,rezistenta singur,1995,neexecutat

 

>Mansardare partiala Cladire Centrala la Univ,”Babes-Bolyai”din Cluj-Napoca-Mama Concept srl Cluj-Napoca-PE,singur,1999,executat

 

>Mansardare partiala si amenajare Club Studentesc Cladire Fac.de Geografie la Univ.”Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca-Mama Concept srl Cluj-Napoca-PE,singur,2000,executat

 

>Mansardare cladire str.Bratianu nr.24 la Univ.”Babes-Bolyai”din Cluj-Napoca-Mama Concept srl Cluj-Napoca-PE,singur,2000,executat

 

>Depozite de material antiderapant pe 12 aplasamente in judetele Cluj,Maramures,

            Alba,Bistrita Nasaud,Bihor,Salaj-Mama Concept srl Cluj-Napoca-SF,rezistenta singur,2001,neexecutat

 

>Spatii de invatamint pt. facultatea de Psihologie in str.Sindicatelor 7 Cluj-Napoca-Mama Concept srl Cluj-Napoca, PE, rezistenta in colectiv, proiectant general,2002,executat

          -un corp-fost cinematograf-refunctionalizat cu doua amfiteatre etajate de 190 de locuri+un corp nou-extindere-cu trei amfiteatre de 60 de locuri, biblioteca,etc

         

>Refunctionalizari si amenajari la sediul facultatii de Matematica in str.Ploiesti 30 Cluj-Napoca - Mama Concept srl Cluj-Napoca-PE,rezistenta singur,2003,executat

 

>Supraetajare corp facultate de Psihologie str.22Dec1989 nr.128 Cluj-Napoca- Mama Concept srl Cluj-Napoca-PE,rezistenta, in colectiv,2005,executat

 

>Bazine de inot acoperite si Anexe, in Parcul “Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca-Mama Concept srl din Cluj-Napoca-PT&DE,2006-2007, proiectant general, proiectant de rezistenta-singur,in executie,

          -sala mare deschidere de 39m;doua bazine de inot:50x20,6x2,0m si 7,5x8,33x1,2m;aer conditionat,

          -anexe pe trei nivele,deschidere 7,50m.