Informaţii personale

Data şi locul naşterii: 1978, Caransebeş, Romania
Telefon:  +40-264-401815; +40-264-401404
Fax: +40-264-592055
Adresă e-mail: Emanuel.Puschita@com.utcluj.ro
Naţionalitatea: Română

Poziţia

Asistent, M.Sc., Ing.Dipl., Catedra de Comunicaţii
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Limbi străine

Engleză - avansat
Franceză, Germană - mediu

Calificări

4 Module, Academia Locală "CISCO Networking", Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Premii

Premiul “Best Paper”, “Intra-System Mobility Evaluation for Different Wireless Technologies”, ICWMC 2006, Bucureşti
Premiul de excelenta "Dan Roman" pentru tinerii cercetatori, Forumul Academic al Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, 30 Ianuarie 2007, Cluj-Napoca

Contact:
Emanuel.Puschita@com.utcluj.ro