Proiectarea cu Microprocesoare / Design with Microprocessors – 2017

Curs / Lecture

 

1.         [RO] Sisteme cu microprocesoare. Microcontrolere. AVR – registre, memorii, instructiuni. Introducere in Arduino.

            [EN] Microprocessor based systems. The AVR Microcontrollers – registers, memory, instructions. Intro to Arduino.

 

2.         [RO] I/O si intreruperi la microcontrollerele AVR.

            [EN] I/O and interrupts of AVR microcontrollers.

 

3.         [RO] I/O si intreruperi cu Arduino.

            [EN] I/O and interrupts with Arduino.

 

4.         [RO] Temporizatoare.

            [EN] Timers.

 

5.         [RO] Temporizare la sistemele Arduino.

            [EN] Timing on Arduino.

 

6.         [RO] Interfeţe pentru comunicaţie serială.

            [EN] Serial communication interfaces.

 

7.         [RO] Interfata I2C. Interfete seriale la Arduino.

            [EN] The I2C interface. Serial interfaces of Arduino.

 

8.         [RO] Motoare.

            [EN] Motors.

 

9.         [RO] Utilizarea semnalelor analogice.

            [EN] Use of analog signals.

 

10.       [RO] Microprocesorul Intel 8086: I/O si intreruperi.

            [EN] The Intel 8086 microprocessor: I/O and interrupts.

 

11.       [RO] 8086 – Interfatarea memoriei.

            [EN] 8086 – Memory interfacing.

 

12.       [RO] Memorii DRAM. DMA.

            [EN] DRAM memories. DMA.

 

 

Recommended reading: Introduction to Microcontrollers,  by G. Gridling and B. Weiss, TU Wien.

 

 

Lucrari de laborator / Laboratory works

 

1.         [RO] Introducere în utilizarea plăcilor Arduino. 

[EN] Introduction to the use of Arduino boards.

 

2.         [RO] Aplicaţii cu module simple de intrare şi ieşire. 

[EN] Applications with simple I/O modules.

 

3.         [RO] Utilizarea afișorului LCD și a sistemului de întreruperi.

            [EN] Using the LCD display and the interrupt system.

 

4.         [RO] Utilizarea temporizatoarelor.

            [EN] Using the timers.

 

5.         [RO] Interfete de comunicatie.

            [EN] Communication interfaces.

 

6.         [RO] Utilizarea unui senzor digital. Utilizarea tastaturii analogice.

            [EN] Using a digital sensor. Using the analog keyboard.        

 

7.         [RO] Procesarea semnalelor analogice.

            [EN] Analog signal processing.

 

8.         [RO] Arduino si aplicatii WiFiIoT.

            [EN] Arduino and WiFiIoT applications.

 

9.         [RO] Folosirea motoarelor si a servomotoarelor. Robotul experimental.

            [EN] Use of DC motors and servo motors. The experimental robot.