Research projects and contracts

“Comunicaţii neconvenţionale în sistemele de calcul”, Contract ITC - Min. cercetării, 1992

“ TELEROM-PC Proiectarea şi realizarea unui calculator personal compatibil IBM-PC”, contract ITC-Electrosigma, 1987-1989, (produs omologat şi fabricat în serie la Electrosigma)

“ELCARD – Proiectarea şi realizarea unui electrocardiograf cu 12 canale”, contract ITC-Electrosigma. 1995-1996, (produs omologat şi fabricat în serie)

“Tehnici şi tehnologii moderne în ştiinţa calculatoarelor”contract cu Banca Mondială- proiect de tip D - cod 3/1111 1997-2002

Cercetari privind managementul retelelor de calculatoare universitare si industriale”. proiect MEN de tip A, cod CNCSIS 614, 1998-2000

Contract PK2/2001, "Implementarea protocolului Asi V2.11 pe un modul de tip Master", incheiat cu Universitatea Tehnica din Munchen

Contract PK3/2001, "Portarea unei aplicatii de control-proces de pe o platforma QNX pe o platforma Windows NT", incheiat cu Universitatea Tehnica din Munchen

"Proiectarea si realizarea unor aplicatii de inalta tehnologie utilizand facilitatile oferite de RUCC" , Contract CNSIS,2001-2002, grant de tip tip A, Nr. Tema: 1

"NETCONTROL- Modele si tehnici de comunicatie in sistemele de control" , Contract nr. 6/2001 ICI/MEC in cadrul programului national INFOSOC 2001-2003

"Implementation of a communication environment for control aplications using the new IP V6 protocoll", Contract CNCSIS, 2004-2006

"National Management System of Digital resources in Science and Technology Based on GRID Structures" Project funded through the "Research of excelence" national project, 2005-2008

 FOOD-TRACE: Sistem informatic integrat pentru asigurarea trasabilităţii şi controlul calităţii în industria alimentară”, national research project, 2006-2008

"CARDIONET - Sistem integrat pentru supraveghere continua in inteligenta e-Health a pacientilor cu afectiuni cardiologice " national research project, 2007-2010

" SIPADOC - Sistem integrat pentru digitizarea şi valorificarea patrimoniului cultural de documente " national research project, 2007-2010

" EGEE II and EGEE III – Enabling GRID for eScience, European project, FP6 and FP7,  2007-2010

" JEOPARD - Java Environment for PArallel Realtime Development”, European project, FP7, 2007-2010

" ASISTSYS - Sistem integrat de asistare pentru pacientii cu afectiuni neuromotorii severe”, national project, PN2,  2008-2010

" e-LearnQ - Abordări inovative pentru evaluarea calităţii în e-learning”, national project, PN2,  2008-2011