Procesarea Imaginilor (curs)

C1. Notiuni introductive. (C1.pdf, Fisa Disciplinei_PI.pdf )

C2. Modelul camerei: Parametrii intrinseci si extrinseci. Transformari de coordonate. (C2.pdf , Monografie.pdf)

C3. Prelucrari pe imagini binare: Proprietati geometrice simple ale obiectelor din imagini binare. (C3.pdf)

C4. Prelucrari pe imagini binare: Etichetarea obiectelor. Detectia conturului. (C4.pdf )

C5. Prelucrari pe imagini binare: Operatii morfologice.  (C5.pdf )

C6. Prelucrari pe imagini grayscale: Prprietati statisticei. Imbunatatirea calitatii imaginilor (C6.pdf ).

C7. Operatia de convolutie. Transformata Fourier. (C7.rar )

C8. Filtrarea imaginilor digitale (C8.rar )

C9. Zgomotul in imagini digitale (C9.pdfC9-extra.rar ).

C10. Segmentare bazata pe muchii  (C10.pdf, C10-extra.rar )

C11. Masuratori din imagini mono si stereo. (C11,pdf, C11-extra.rar , Monografie.pdf))

C12. Modele de culoare. Procesarea si segmentarea imaginilor color.(C12.pdf, C12-extra.rar )

C13. Texturi: Caracterizarea si extragera trasaturilor texturale (C13.pdf)

C14. Rezolvari de probleme pentru examen (C14.pdf )

Subiecte + barem + rezolvari: 2013-06-30.pdf

 

Rezultate examen restanta din 03.09.2018: PI2018_B.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor