Text bilingv: romano-englez [Bilingual text: Romanian-English]

 

CONDUCERE DE DOCTORATE IN TELECOMUNICATII

 prof.dr.ing Gavril Toderean

 

LISTA DOCTORILOR ATESTATI 

SI A TEZELOR LOR DE DOCTORAT

 

[Ph.D COORDINATION IN TELECOMMUNICATION

 by prof.dr.eng Gavril Toderean

 

 LIST OF Ph.D.’s IN TELECOMMUNICATION,

WITH THEIR Ph.D. DISSERTATION]

 

 

1.     Giurgiu, Mircea, “Contribuţii la recunoaşterea automată a cuvintelor în limba romană”, Teză de doctorat, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 1996,  214 pagini [Giurgiu, Mircea, “Contributions to the automatic recognition of words in the Romanian language”, Ph.D. dissertation, Faculty of Electronics and Telecommunications, Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 1996, 214 pages]

2.     Hoţoleanu, Mircea, “Optimizări în comunicaţiile pe fibră optică”, Teză de doctorat, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania,  1997,  175 pagini [Hotoleanu, Mircea, “Optimizations of optical fiber communications”, Ph.D. dissertation, Faculty of Electronics and Telecommunications, Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 1997,  175 pages]

3.     Ferencz, Attila, “Dezvoltarea hardware-software pentru sinteza ‘Text-Vorbire’ în limba romană pe calculatoare compatibile IBM-PC”, Teză de doctorat, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania,  1997,  344 pagini  [Ferencz, Attila, “Hardware and software development for the synthesis of ‘Text-Speech’ in the Romanian language on IBM-PC compatible computers”, Ph.D. dissertation, Faculty of Electronics and Telecommunications, Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 1997,  344 pages]

4.     Tomai, Nicolae, “Optimizări în reţele de calculatoare”, Teză de doctorat, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 1997, 186 pagini [Tomai, Nicolae, “Optimizations in computer networks”, Ph.D. dissertation, Faculty of Electronics and Telecommunications, Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 1997,  186 pages]

5.     Bota, Vasile, “Contribuţii la utilizarea adaptivă a codurilor corectoare de erori în liniile de transmisiuni de date”, Teză de doctorat, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania,  1997,  224 pagini [Bota, Vasile, “Contributions to the adaptive use of error correcting codes in the data transmission lines”, Ph.D. dissertation, Faculty of Electronics and Telecommunications, Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 1997,  224 pages]

6.     Lupu, Eugen, “Contribuţii la recunoaşterea vorbitorului”, Teză de doctorat, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 1998, ?pagini [Lupu, Eugen, “Contributions to speaker recognition”, Ph.D. dissertation, Faculty of Electronics and Telecommunications, Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 1998, ?pages]

7.     Breazu, Macarie, “Contribuţii la dezvoltarea metodelor de compresie a datelor”, Teză de doctorat, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2000, 187 pagini [Breazu, Macarie, “Contributions to the development of data compression methods”, Ph.D. dissertation, Faculty of Electronics and Telecommunications, Technical University of  Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2000,  187 pages]

8.     Polgar, Zsolt, “Studiu şi contribuţii la dezvoltarea modulaţiilor digitale”, Teză de doctorat, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania,  2002,  204 pagini [Polgar, Zsolt, “Study of, and contributions to the development of digital modulations”, Ph.D. dissertation, Faculty of Electronics and Telecommunications, Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2002,  204 pages]

9.     Pop, Gavril Petre, “Contribuţii la verificarea vorbitorului prin metode dependente de text”, Teză de doctorat, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania,  2002, 198 pagini [Pop, Gavril Petre, “Contributions to speaker verification by text dependent methods”, Ph.D. dissertation, Faculty of Electronics and Telecommunications, Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2002,  198 pages]

10.  Gavra, Laurenţiu, “Aspecte privind afişarea imaginilor în sisteme multifrecvenţă”, Teză de doctorat, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2004, 180 pagini [Gavra, Laurentiu, “Aspects concerning the display of images in the multiple frequency systems”, Ph.D. dissertation, Faculty of Electronics and Telecommunications, Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2004,  180 pages]

11.  Turc, Traian, “Contribuţii la automatizarea proceselor din industria de gaze”, Teză de doctorat, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2005, 116 pagini [Turc, Traian, “Contributions to the automation of processes from the gas industry”, Ph.D. dissertation, Faculty of Electronics and Telecommunications, Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2005, 116 pages]

12.  Antal, Margit, “Contribuţii la recunoaşterea vorbirii şi a vorbitorului”, Teză de doctorat, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2006, 156 pagini [Antal, Margit, “Contributions to the recognition of speech and speaker”, Ph.D. dissertation, Faculty of Electronics and Telecommunications, Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2006,  156 pages]

13.  Enyedi, Szilard, “Contribuţii privind proiectarea pentru testabilitate”, Teză de doctorat, Facultatea de Electronică, Terlecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2008, 151 pagini, magna cum laudae. [Enyedi, Szilard, “Contributions to the design for testability”, Ph.D. dissertation, Faculty of Electronics, Telecommunications and Information Technology, Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2008,  151 pages, magna cum laudae]

14.  Arpad Zsolt, Bodo, “Contribuţii la sinteza vorbirii în limba româ”, Teză de doctorat, Facultatea de Electronică, Terlecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 179 pagini, 2009. [Arpad Zsolt, Bodo, “Contributions to speech synthesis for the Romanian language”, Ph.D. dissertation, Faculty of Electronics, Telecommunications and Information Technology, Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2009,  179 pages, 2009]

15.  József Domokos,Contribuţii la recunoaşterea vorbirii continue şi prelucrarea limbajului natural”, Teză de doctorat, Facultatea de Electronică, Terlecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2009. [József Domokos, "Contributions To Continuous Speech Recognition And Natural Language Processing", Ph.D. dissertation, Faculty of Electronics, Telecommunications and Information Technology, Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2009]

16.  Ovidiu Buza,Contribuţii în analiza şi sinteza vorbirii pentru limba română”, Teză de doctorat, Facultatea de Electronică, Terlecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2010. [Ovidiu Buza, "Contributions In Speech Analysis And Text-To-Speech Synthesis For Romanian", Ph.D. dissertation, Faculty of Electronics, Telecommunications and Information Technology, Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2010]

17.  Marieta Gâta, "Dezvoltarea de aplicaţii bazate pe recunoaşterea vorbitorului şi a vorbirii", Teză de doctorat, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2010. [Marieta Gâta, “Development of Speaker and Speech Recognition based Applications”, Ph.D. dissertation, Faculty of Electronics, Telecommunications and Information Technology, Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2010]

18.  Liviu Petrean, “Contribuţii în protecţia programelor executabile”, Teză de doctorat, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2011. [Liviu Petrean, "Software Security – Contributions to Portable Executable Files Security", Ph.D. dissertation, Faculty of Electronics, Telecommunications and Information Technology, Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2011]

19.  Fiţigău Ioan Florin, “Optimizări în dirijarea pachetelor în reţele de calculatoare”, Teză de doctorat, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2015. [Fiţigău Ioan Florin, “Optimization of packet routing in computer networks”, Ph.D. dissertation, Faculty of Electronics, Telecommunications and Information Technology, Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2015

20.  Brânduşoiu Ionuţ, “Metode de predicţie a evoluţiei numărului de abonaţi în industria de telecomunicaţii mobile”, Teză de doctorat, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2016. [Brânduşoiu Ionuţ, “Methods for Predicting the Evolution of the Number of Subscribers in the Mobile Telecommunications Industry”, Ph.D. dissertation, Faculty of Electronics, Telecommunications and Information Technology, Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, 2016