Text bilingv: romano-englez [Bilingual text: Romanian-English]

 

LISTA RAPOARTELOR DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

                                                 Prof.dr.ing. Gavril Toderean

[LIST OF SCIENTIFIC RESEARCH REPORTS

of prof.dr.eng. Gavril Toderean]

 

 1. D. Ristoiu, G. Toderean, “Studiul proprietăţilor focalizante ale unui spectrometru de masă cuadrupolar şi stabilirea parametrilor de bază în vederea proiectării unui asemenea aparat, destinat măsurătorilor privind compoziţia atmosferei înalte”, Raport de cercetare ştiinţifică, Contractul 502-2-72 intre IIS (IIS-Institutul de Izotopi Stabili, fostul IFA-Institutul de Fizica Atomica din Cluj-Napoca; denumirea prezenta: ITIM-Institutul de Tehnologie Izotopica si Moleculara) Cluj-Napoca, Romania, si CSEN (CSEN-Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară),  Bucureşti, Romania;  52 pagini, 31 figuri, 66 indici bibliografici;  dec., 1972 [D. Ristoiu, G. Toderean, “Study of the focalizing properties of a quadrupolar mass-spectrometer and the establishing of the basic parameters for the development of such an equipment, aimed to measure the composition of  the upper atmosphere”, Scientific research report, Contract 502-2-72 between the ISI (ISI-Institute of Stable Isotopes, former Institute for Atomic Physics from Cluj-Napoca; its present name is: IIMT-Institute of Isotopic and Molecular Technology),  Cluj-Napoca, Romania, and the SCNE (SCNE-State Committee for Nucler Energy), Bucharest, Romania; 52 pages, 31 figures, 66 references; December, 1972]
 2. I. Covaci, M. Csatt, P. Gheţe, G. Toderean, Gh. Văsaru, „Separarea 13C (izotopului carbon 13) prin termodifuzie. Realizarea sistemului de alimentare cu energie electrică, a sistemului de omogenizare a concentraţiei izotopice şi a sistemului de purificare pentru cascada de separare a 13C”, Raport de cercetare stiintifica, Contractul  IIS/SIC-7 (IIS-Institutul de Izotopi Stabili, fostul IFA-Institutul de Fizica Atomica, din Cluj-Napoca; denumirea prezenta: ITIM-Institutul de Tehnologie Izotopica si Moleculara; SIC-Separare Izotopi Carbon), Cluj-Napoca, Romania, 1973 [I. Covaci, M. Csatt, P. Gheţe, G. Toderean, Gh. Văsaru, „Separation of 13C (carbon 13 isotope) by thermal difuzion. Accomplishment of the electric energy power supply, of the homogenization system of the isotopic concentration, and of the purification system, for a separation cascade of  13C”, Scientific research report, Contract ISI/SCI-7 (ISI-Institute of Stable Isotopes, former Institute for Atomic Physics from Cluj-Napoca; its present name is: IIMT-Institute of Isotopic and Molecular Technology; SCI-Separation of Carbon Isotopes), Cluj-Napoca, Romania, 1973]
 3. I. Covaci, M. Csatt, P. Gheţe, G. Toderean, Gh. Văsaru, „Separarea 13C prin termodifuzie. Experimentarea instalaţiei de conversie a metanului la carbon elementar”, Raport de cercetare stiintifica, Contractul IIS/SIC-8  (IIS-Institutul de Isotopi Stabili, fostul IFA-Institutul de Fizica Atomica, din Cluj-Napoca; denumirea prezenta: ITIM-Institutul de Tehnologie Izotopica si Moleculara; SIC-separare izotopi carbon), Cluj-Napoca, Romania, 1973 [I. Covaci, M. Csatt, P. Gheţe, G. Toderean, Gh. Văsaru, „Separation of  13C by thermal difuzion. Experimentations of the methan to carbon conversion equipment”, Scientific research report, Contract ISI/SCI-8 (ISI-Institute of Stable Isotopes, former Institute for Atomic Physics from Cluj-Napoca; its present name is: IIMT-Institute of Isotopic and Molecular Technology; SCI-Separation of Carbon Isotopes), Cluj-Napoca, Romania, 1973]
 4. I. Covaci, M. Csatt, P. Gheţe, G. Toderean, Gh. Văsaru, „Separarea izotopilor neonului prin termodifuzie. Calculul performanţelor coloanelor de tip tub concentric şi de tip cu fir cald, destinate separării izotopilor neonului”, Raport de cercetare stiintifica, Contractul IIS/SINe-1 (IIS-Institutul de Izotopi Stabili, fostul IFA-Institutul de Fizica Atomica, din Cluj-Napoca; denumirea prezenta: ITIM-Institutul de Tehnologie Izotopica si Moleculara; SIN-Separare Izotopi Neon), Cluj-Napoca, Romania, 1973 [I. Covaci, M. Csatt, P. Gheţe, G. Toderean, Gh. Văsaru, „Separation of the neon izotopes by  thermal difuzion. Calculus of the performances of the concentric type -, and warm wire type columns, aimed to separate neon isotopes”, Scientific research report, Contract ISI/SNIe-1 (ISI-Institute of Stable Isotopes, former Institute for Atomic Physics from Cluj-Napoca; its present name is: IIMT-Institute of Isotopic and Molecular Technology; SNI-Separation of Neon Isotopes), Cluj-Napoca, Romania, 1973]
 5. D. Ristoiu, G. Toderean, „Studiu şi temă de proiectare pentru un spectrometru de masă cuadrupolar care urmează a fi folosit pe un implantator de ioni. Generator de radiofrecvenţă de mică putere pentru alimentarea unui SMQ”, Raport de cercetare ştinţifică, Contractul C562-01-73 intre IIS (IIS-Institutul de Izotopi Stabili, fostul IFA-Institutul de Fizica Atomica, din Cluj-Napoca; denumirea prezenta: ITIM-Institutul de Tehnologie Izotopica si Moleculara), Cluj-Napoca, Romania, si CSEN-IFA (CSEN-Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară, din Bucuresti; IFA- Institutul de Fizica Atomica, din Bucuresti), Bucureşti, Romania;  55 pagini, 3 tabele, 38 figuri, 77 indici bibliografici; dec., 1973 [D. Ristoiu, G. Toderean, „Study and project of a quadrupolar mass spectrometer which will be used on a ion implantator. Low power radiofrequency generator for the supply of a QMS”, Scientific research report, Contract C562-01-73 between the ISI (ISI-Institute of Stable Isotopes, former Institute for Atomic Physics from Cluj-Napoca; its present name is: IIMT-Institute of Isotopic and Molecular Technology), Cluj-Napoca, Romania, and the SCNE-IAF (SCNE-State Committee for Nucler Energy; IAF-Institute for Atomic Physics), Bucharest, Romania; 55 pages, 3 tables, 38 figures, 77 references; December, 1973]
 6. Gh. Văsaru, P. Gheţe, G. Toderean, „Separarea izotopilor neonului prin termodifuzie. Proiect pentru cascada de separare”, Raport de cercetare stiintifica, Contract IIS/SINe-2 (IIS-Institutul de Izotopi Stabili, fostul IFA-Institutul de Fizica Atomica, din Cluj-Napoca; denumirea prezenta: ITIM-Institutul de Tehnologie Izotopica si Moleculara; SIN-separare izotopi neon), Cluj-Napoca, Romania, 1974 [Gh. Văsaru, P. Gheţe, G. Toderean, „Separation of neon  isotopes by thermal difuzion. Project of a separation cascade”, Scientific research report, Contract ISI/SNIe-2 (ISI-Institute of Stable Isotopes, former Institute for Atomic Physics from Cluj-Napoca; its present name is: IIMT-Institute of Isotopic and Molecular Technology; SNI-Separation of Neon Isotopes), Cluj-Napoca, Romania, 1974]
 7. Gh. Văsaru, P. Gheţe, M. Atanasiu, G. Toderean, C. Ciubotaru, „Studiu tehnico-economic final privind separarea 13C prin termodifuzie”, Raport de cercetare stiintifica, Contract IIS/SIC-9 (IIS-Institutul de Izotopi Stabili, fostul IFA-Institutul de Fizica Atomica, din Cluj-Napoca; denumirea prezenta: ITIM-Institutul de Tehnologie Izotopica si Moleculara; SIC-Separare Izotopi Carbon), Cluj-Napoca, Romania, 1974 [Gh. Văsaru, P. Gheţe, M. Atanasiu, G. Toderean, C. Ciubotaru, „Final technical and economical study regarding the separation of  13C by thermal difuzion”, Scientific research report, Contract ISI/SCI-9 (ISI-Institute of Stable Isotopes, former Institute for Atomic Physics from Cluj-Napoca; its present name is: IIMT-Institute of Isotopic and Molecular Technology; SCI-Separation of Carbon Isotopes), Cluj-Napoca, Romania, 1974]
 8. G. Toderean, D. Ristoiu, A. Romanţan, „Construcţia spectrometrului de masă cuadrupolar şi a instalaţiilor electronice”, Raport de cercetare ştinţifică, Contractul 502-4-74 intre  IIS (IIS-Institutul de Izotopi Stabili, fostul IFA-Institutul de Fizica Atomica, din Cluj-Napoca; denumirea prezenta: ITIM-Institutul de Tehnologie Izotopica si Moleculara), Cluj-Napoca, Romania, si CSEN (Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară), Bucureşti, Romania; 15 pagini, 5 figuri, 6 indici bibliografici; iunie, 1974 [G. Toderean, D. Ristoiu, A. Romanţan, „The construction of the quadrupolar mass spectrometer, and of its electronic equipment”, Scientific research report, Contract 502-4-74 between the ISI (ISI-Institute of Stable Isotopes, former Institute for Atomic Physics from Cluj-Napoca; its present name is: IIMT-Institute of Isotopic and Molecular Technology), Cluj-Napoca, Romania, and the SCNE (SCNE-State Committee for Nucler Energy), Bucharest, Romania; 15 pagini, 5 figuri, 6 indici bibliografici; June, 1974]
 9. D. Ristoiu, G. Toderean, I. Chereji, T. Ristoiu, „Experimentarea unui spectrometru de masă cuadrupolar cu destinaţie spaţială, varianta de laborator. Blocul electronic. Dispozitiv pentru etalonarea spectrometrelor de masă în timpul zborului”, Raport de cercetare ştinţifică, Contractul C502-8-75 intre IIS (IIS-Institutul de Izotopi Stabili, fostul IFA-Institutul de Fizica Atomica, din Cluj-Napoca; denumirea prezenta: ITIM-Institutul de Tehnologie Izotopica si Moleculara),  Cluj-Napoca, Romania, si CSEN (Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară), Bucuresti, Romania; 73 pagini, 45 figuri, 60 indici bibliografici; iunie, 1975 [D. Ristoiu, G. Toderean, I. Chereji, T. Ristoiu, „Experimentation of a quadrupolar mass spectrometer with spatial destination, the laboratory version. The electronic block. Device for the mass spectrometer calibration during the flight”, Scientific research report, Contract C502-8-75 between the ISI (ISI-Institute of Stable Isotopes, former Institute for Atomic Physics from Cluj-Napoca; its present name is: IIMT-Institute of Isotopic and Molecular Technology), Cluj-Napoca, Romania, and the SCNE (SCNE-State Committee for Nucler Energy), Bucharest, Romania;  73 pages, 45 figures, 60 references; June, 1975]
 10. D. Ristoiu, G. Toderean, I. Chereji, S. Romanţan, I. Păcuraru, „Rezultate experimentale obţinute cu spectrometrul de masă cuadrupolar, varianta tehnologică. Blocul electronic pentru SMQ-1, varianta de zbor”, Raport de cercetare ştinţifică, Contractul C502-8-75 intre IIS (IIS-Institutul de Izotopi Stabili, fostul IFA-Institutul de Fizica Atomica, din Cluj-Napoca; denumirea prezenta: ITIM-Institutul de Tehnologie Izotopica si Moleculara),  Cluj-Napoca, Romania, si CSEN (Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară), Bucuresti, Romania; 51 pagini, 48 figuri, 19 indici bibliografici; dec., 1975 [D. Ristoiu, G. Toderean, I. Chereji, S. Romanţan, I. Păcuraru, „Experimental results obained with the quadrupolar mass spectrometer, the technological version. The electronic block of the QMS-1, the flight version”, Scientific research report, Contract 502-8-75 between the ISI (ISI-Institute of Stable Isotopes, former Institute for Atomic Physics from Cluj-Napoca; its present name is: IIMT-Institute of Isotopic and Molecular Technology), Cluj-Napoca, Romania, and the SCNE (SCNE-State Committee for Nucler Energy), Bucharest, Romania;  51 pages, 48 figures, 19 refernces; December, 1975]
 11. D. Ristoiu, G. Toderean, S. Romanţan, M. Trifu, „Spectrometru de masă cuadrupolar. Experimentarea variantei de zbor”, Raport de cercetare ştinţifică, Contractul C502-10-76 intre IIS (IIS-Institutul de Izotopi Stabili, fostul IFA-Institutul de Fizica Atomica, din Cluj-Napoca; denumirea prezenta: ITIM-Institutul de Tehnologie Izotopica si Moleculara), Cluj-Napoca, Romania, si CSEN (Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară), Bucuresti, Romania; 52 pagini, 32 figuri, 2 planşe, 3 indici bibliografici, dec., 1976 [D. Ristoiu, G. Toderean, S. Romanţan, M. Trifu, „Quadrupolar mass spectrometer. Experimentation of the flight version”, Scientific research report, Contract 502-10-76 between the ISI (ISI-Institute of Stable Isotopes, former Institute for Atomic Physics from Cluj-Napoca; its present name is: IIMT-Institute of Isotopic and Molecular Technology), Cluj-Napoca, Romania, and the SCNE (SCNE-State Committee for Nucler Energy), Bucharest, Romania;  52 pages, 34 figures, 3 reference, December, 1976]
 12. D. Ristoiu, G. Toderean, I. Chereji, S. Romanţan, „Spectrometru de masă cuadrupolar, variantă de zbor. Rezultate experimentale. Bloc electronic pentru SMQ-1. Experimentarea a două etaloane DESM-3 pentru spectrometrul sovietic NAM-3”, Raport de cercetare ştiinţifică, Contractul 316-01-77 intre ITIM (ITIM-Institutul de Tehnologie Izotopică şi Moleculară, denumirea prezenta; fostul IIS-Institutul de Izotopi Stabili, fostul IFA-Institutul de Fizica Atomica, din Cluj-Napoca), Cluj-Napoca, Romania, si CAS-CSEN (CAS-Comisia pentru Activităţi Spaţiale; CSEN-Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară), Bucuresti, Romania;  60 pagini, 42 figuri, 14 indici bibliografici; dec., 1977 [D. Ristoiu, G. Toderean, I. Chereji, S. Romanţan, „Quadrupolar mass spectrometer, flight version. Experimental results. Electronic block of QMS-1. Experimentation of two DESM-3 standards for the Soviet spectrometer NAM-3”, Scientific research report, Contract 316-01-77 between the IIMT (IIMT-Institute of Isotopic and Molecular Technology, its present name; former Institute of Stable Isotopes, former Institute for Atomic Physics from Cluj-Napoca), Cluj-Napoca, Romania, and the SAC-SCNE (SAC- Space Activity Commission; SCNE-State Committee for Nucler Energy), Bucharest, Romania; 60 pages, 42 figures, 14 references; December, 1977]
 13. D. Ristoiu, G. Toderean, „Sinteză asupra principalelor rezultate şi metode folosite pe plan mondial în studiul compoziţiei izotopice a principalilor constituenţi din atmosfera superioară a pămantului cu referire la azot”, Raport de cercetare ştiinţifică, Contractul C316-01-77 intre ITIM (ITIM-Institutul de Tehnologie Izotopică şi Moleculară, denumirea prezenta; fostul IIS-Institutul de Izotopi Stabili, fostul IFA-Institutul de Fizica Atomica, din Cluj-Napoca), Cluj-Napoca, Romania, si CAS-CSEN (CAS-Comisia pentru Activităţi Spaţiale; CSEN-Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară), Bucuresti, Romania;  64 pagini, 25 figuri, 6 tabele, 144 indici bibliografici; dec., 1977 [D. Ristoiu, G. Toderean, „Synthesis on the main international results and methods  used in the study of izotopic composition of the main constituents of the Earth’s upper athmosphere, with references to Nitrogen”, Scientific research report, Contract 316-01-77 between the IIMT (IIMT-Institute of Isotopic and Molecular Technology, its present name; former Institute of Stable Isotopes, former Institute for Atomic Physics from Cluj-Napoca), Cluj-Napoca, Romania, and the SAC-SCNE (SAC- Space Activity Commission; SCNE-State Committee for Nucler Energy), Bucharest, Romania; 64 pages, 25 figures, 6 tables, 144 references; December, 1977]
 14. D. Ristoiu, G. Toderean, „Cercetarea experimentală a proprietăţilor electro-optice şi iono-optice ale SMQ-1”, Raport de cercetare ştiinţifică, Contractul C316-02-78 intre ITIM (ITIM-Institutul de Tehnologie Izotopică şi Moleculară, denumirea prezenta; fostul IIS-Institutul de Izotopi Stabili, fostul IFA-Institutul de Fizica Atomica, din Cluj-Napoca), Cluj-Napoca, Romania, si CAS-CSEN (CAS-Comisia pentru Activităţi Spaţiale; CSEN-Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară), Bucuresti, Romania;  32 pagini, 26 figuri, o planşă, 7 indici bibliografici; iunie, 1978 [D. Ristoiu, G. Toderean, „Experimental research of the electronic-optical and ionic-optical properties of the QMS-1”, Scientific research report, Contract 316-02-78 between the IIMT (IIMT-Institute of Isotopic and Molecular Technology, its present name; formerly the ISI-Institute of Stable Isotopes, formerly the Institute for Atomic Physics from Cluj-Napoca), Cluj-Napoca, Romania, and the SAC-SCNE (SAC- Space Activity Commission; SCNE-State Committee for Nucler Energy), Bucharest, Romania; 32 pages, 27 figures, 7 references; June, 1978]
 15. D. Ristoiu, G. Toderean, „Verificarea, reglarea şi punerea la punct a unui SMQ”, Raport de cercetare ştiinţifică, Contractul C316-3-78 intre ITIM (ITIM-Institutul de Tehnologie Izotopică şi Moleculară, denumirea prezenta; fostul IIS-Institutul de Izotopi Stabili, fostul IFA-Institutul de Fizica Atomica, din Cluj-Napoca), Cluj-Napoca, Romania, si CAS-CSEN (CAS-Comisia pentru Activităţi Spaţiale; CSEN-Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară), Bucuresti, Romania;  33 de pagini, 13 figuri, o planşă, 5 indici bibliografici; dec., 1978 [D. Ristoiu, G. Toderean, „Verification, reglation and development of a QMS”, Scientific research report, Contract 316-3-78 between the IIMT (IIMT-Institute of Isotopic and Molecular Technology, its present name; formerly the ISI-Institute of Stable Isotopes, formerly the Institute for Atomic Physics from Cluj-Napoca), Cluj-Napoca, Romania, and the SAC-SCNE (SAC- Space Activity Commission; SCNE-State Committee for Nucler Energy), Bucharest, Romania; 33 de pages, 14 figures, 5 references; December, 1978]
 16. D. Ristoiu, G. Toderean, S. Romanţan, M. Trifu, „Elaborarea unui program de calcul pentru citirea benzii magnetice cu rezultatele obţinute de SMQ-1, pe racheta geofizică Vertical 7. Experimentarea variantei de zbor a SMQ-2 în condiţii de laborator”, Raport de cercetare ştiinţifică, Contractul C316-05-79 intre  ITIM (ITIM-Institutul de Tehnologie Izotopică şi Moleculară, denumirea prezenta; fostul IIS-Institutul de Izotopi Stabili, fostul IFA-Institutul de Fizica Atomica, din Cluj-Napoca), Cluj-Napoca, Romania, si CAS-CSEN (CAS-Comisia pentru Activităţi Spaţiale; CSEN-Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară), Bucuresti, Romania,  dec., 1979 [D. Ristoiu, G. Toderean, S. Romanţan, M. Trifu, „Development of a calculus program for reading the magnetic bands with the results obtained from the QMS-1, on the geophysical rocket Vertical 7. Experimentation of the flight version of QMS-2 in laboratory conditions”, Scientific research report, Contract 316-05-79 between the IIMT (IIMT-Institute of Isotopic and Molecular Technology, its present name; formerly the ISI-Institute of Stable Isotopes, formerly the Institute for Atomic Physics from Cluj-Napoca), Cluj-Napoca, Romania, and the SAC-SCNE (SAC- Space Activity Commission; SCNE-State Committee for Nucler Energy), Bucharest, Romania; December, 1979]
 17. G. Toderean, A. Buza, S. Romanţan, „Prelucrarea datelor de la spectrometrul de masă cu 2 colectori în cuplaj on-line cu un calculator bazat pe microprocesorul 8080. Bibliotecă aritmetică în virgulă mobilă pentru sistemul de calcul”, Raport de cercetare stiintifica, Contractul 500/1980 al ITIM (ITIM-Institutul de Tehnologie Izotopică şi Moleculară, denumirea prezenta; fostul IIS-Institutul de Izotopi Stabili, fostul IFA-Institutul de Fizica Atomica, din Cluj-Napoca), Cluj-Napoca, Romania, 1980 [G. Toderean, A. Buza, S. Romanţan, „Procession of the 2 collectors mass spectrometer data, by on-line coupling with a computer based on the 8080 microprocessor. Arithmetic library in floating point for the calculus system”, Scientific research report, Contract 500/1980 of the IIMT (IIMT-Institute of Isotopic and Molecular Technology, its present name; formerly the ISI-Institute of Stable Isotopes, formerly the Institute for Atomic Physics from Cluj-Napoca), Cluj-Napoca, Romania, 1980]
 18. G. Toderean, D. Ursu, S. Covaci, „Cuplaj on-line spectrometru de masă cuadrupolar calculator bazat pe microprocesorul 8080”, Raport de cercetare stiintifica, Contractul 332 al ITIM (ITIM-Institutul de Tehnologie Izotopică şi Moleculară, denumirea prezenta; fostul IIS-Institutul de Izotopi Stabili, fostul IFA-Institutul de Fizica Atomica, din Cluj-Napoca), Cluj-Napoca, Romania, 1980 [G. Toderean, D. Ursu, S. Covaci, „On-line coupling of a quadrupolar mass spectrometer and a computer based on the 8080 microprocessor”, Scientific research report, Contract 332/1980 of the IIMT (IIMT-Institute of Isotopic and Molecular Technology, its present name; formerly the ISI-Institute of Stable Isotopes, formerly the Institute for Atomic Physics from Cluj-Napoca), Cluj-Napoca, Romania, 1980]
 19. C. Miron, G. Toderean, M. Dabacan, “Interfaţă voltmetru digital E300-magistrala IEE488”, Raport de cercetare stiintifica, Contractul nr. 63/1983 între IP din Cluj-Napoca (IP- Institutul Politehnic, actuala Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca), Facultatea de Electrotehnică, Cluj-Napoca, Romania, şi ICSITE Bucuresti – Filiala Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 1983 [C. Miron, G. Toderean, M. Dabacan, “Interface of E300 digital voltmeter to IEE488 bus”, Scientific research report, Contract 63/1983 between the PI of Cluj-Napoca (PI-Polytechnic Institute, present name: Technical University of Cluj-Napoca), Faculty of Electrotechnic, Cluj-Napoca, Romania, and ICSITE Bucharest – Cluj-Napoca Branch, Cluj-Napoca, Romania, 1983]
 20. C. Miron, G. Toderean, S. Lungu, „Studiul si realizarea măsurarii temperaturii electrodului de coagulare si a curentului de coagulare la aparatul de microelectrochirurgie”, Raport de cercetare stiintifica, Contractul nr. 100/1983 între şi IP din Cluj-Napoca (IP- Institutul Politehnic, actuala Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca), Facultatea de Electrotehnică, Cluj-Napoca, Romania, si ICSITE Bucuresti – Filiala Cluj-Napoca, Cluj-Napoca,  Romania, 1984 [C. Miron, G. Toderean, S. Lungu, „Study and accomplishment of the measurement of the coagulation electrod temperature, and of  the coagulation current at the microelectric surgery equipment”, Scientific research report,  Contract 100/1983 between the PI of Cluj-Napoca (PI-Polytechnic Institute, present name: Technical University of Cluj-Napoca), Faculty of Electrotechnic, Cluj-Napoca, Romania, and ICSITE Bucharest – Cluj-Napoca Branch, Cluj-Napoca, Romania, 1984]
 21. G. Toderean, „Studiul fenomenului de levitatie sub actiunea presiunii sonore. Proiectarea si realizarea experimentala a partii de electronica (generator de semnal) necesare realizarii levitatiei”, Raport de cercetare stiintifica, Contractul 9/1984 (nr. dat de beneficiar) încheiat între IP din Cluj-Napoca (IP- Institutul Politehnic, actuala Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca), Facultatea de Electrotehnică, Cluj-Napoca, Romania, si Universitatea din Cluj-Napoca (actuala Universitate “Babes-Bolyai”), Facultatea de Chimie, Cluj-Napoca, Romania, 1984 [G. Toderean, „Study of the levitation phenomenon under the sonor pressure. Project and accomplishment of the electronic part  (signal generator) necessary in order to obtain levitation”, Scientific research report,  Contract 9/1984 between the PI of Cluj-Napoca (PI-Polytechnic Institute, present name: Technical University of Cluj-Napoca), Faculty of Electrotechnic, Cluj-Napoca, Romania, and the University of Cluj-Napoca (present name: “Babes-Bolyai” University), Faculty of Chemistry, Cluj-Napoca, Romania, 1984]
 22. G. Toderean, „Sistem pentru realizarea levitaţiei sonore-II”, Raport de cercetare stiintifica, Contractul 5L/1985 încheiat între IP din Cluj-Napoca (IP- Institutul Politehnic, actuala Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca), Facultatea de Electrotehnică, Cluj-Napoca,  Romania, si Universitatea din Cluj-Napoca (actuala Universitate “Babes-Bolyai”) Facultatea de Chimie, Cluj-Napoca, Romania, 1985 [G. Toderean, „System for the accomplishment of sonor levitation-II”, Scientific research report,  Contract 5L/1985 between the PI of Cluj-Napoca (PI-Polytechnic Institute, present name: Technical University of Cluj-Napoca), Faculty of Electrotechnic, Cluj-Napoca, Romania, and the University of Cluj-Napoca (present name: “Babes-Bolyai” University), Faculty of Chemistry, Cluj-Napoca, Romania, 1985]
 23. G. Toderean, „Studiul si realizarea unui sistem de dezvoltare bazat pe microprocesor cu aplicatii in conducerea proceselor sau liniilor tehnologice din industria alimentara”, Raport de cercetare stiintifica, Contractul nr. 28/1985 între IP din Cluj-Napoca (IP- Institutul Politehnic, in prezent: Universitatea Tehnica din Cluj Napoca), Facultatea de Electrotehnică, Cluj-Napoca, Romania,  şi ICPIAF, Cluj-Napoca, Romania, 1985 [G. Toderean, “Study and accomplishment of a development system, based on a microprocessor, for the management and control of processes, or technological lines, in the food industry”, Scientific research report,  Contract 28/1985 between the PI of Cluj-Napoca (PI-Polytechnic Institute, present name: Technical University of Cluj-Napoca), Faculty of Electrotechnic, Cluj-Napoca, Romania, and ICPIAF, Cluj-Napoca, Romania, 1985]
 24. G. Toderean, „Perfecţionarea sistemului de levitaţie sonoră”, Raport de cercetare stiintific, Contractul  nr. 25/1985 între IP din Cluj-Napoca (IP- Institutul Politehnic, in prezent: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca), Facultatea de Electrotehnică, Cluj-Napoca,  Romania, şi Universitatea din Cluj-Napoca (actuala Universitate “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca), Facultatea de Chimie, Cluj-Napoca, Romania, 1985 [G. Toderean, “Improvement of the sonor levitation system”, Scientific research report,  Contract 25/1985 between the PI of Cluj-Napoca (PI-Polytechnic Institute, present name: Technical University of Cluj-Napoca), Faculty of Electrotechnic, Cluj-Napoca, Romania, and the University of Cluj-Napoca (present name: “Babes-Bolyai” University), Faculty of Chemistry, Cluj-Napoca, Romania, 1985]
 25. G. Toderean, „Realizarea unui microcalculator cu structura adecvata conducerii proceselor sau liniilor tehnologice din industria alimentară”, Raport de cercetare stiintifica, Contractul nr. 28/1985 între IP din Cluj-Napoca (IP- Institutul Politehnic, actuala Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca), Facultatea de Electrotehnică, Cluj-Napoca, Romania, şi ICPIAF, Cluj-Napoca, Romania, 1986 [G. Toderean, “Accomplishment of a microcomputer with proper structure for the management of food industry processes or technological lines”, Scientific research report,  Contract 28/1985 between the PI of Cluj-Napoca (PI-Polytechnic Institute, present name: Technical University of Cluj-Napoca), Faculty of Electrotechnic, Cluj-Napoca, Romania, and ICPIAF, Cluj-Napoca, Romania, 1986]
 26. G. Toderean, „Constructia incintei cu proprietati imbunatatite pentru experiente cu picaturi lichide in conditii de microgravitatie”, Raport de cercetare stiintific, Contractul  nr. 51/1986  între IP din Cluj-Napoca (IP- Institutul Politehnic, actuala Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca), Facultatea de Electrotehnică, Cluj-Napoca,  Romania, şi Universitatea din Cluj-Napoca (actuala Universitate “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca), Facultatea de Chimie, Cluj-Napoca, Romania, 1986 [G. Toderean, “Construction of a recipient with improved properties for experiments with liquid drops, in conditions of microgravity”, Scientific research report,  Contract 51/1986 between the PI of Cluj-Napoca (PI-Polytechnic Institute, present name: Technical University of Cluj-Napoca), Faculty of Electrotechnic, Cluj-Napoca, Romania, and the University of Cluj-Napoca (present name: “Babes-Bolyai” University), Faculty of Chemistry, Cluj-Napoca, Romania, 1986]
 27. G. Toderean, T. Ghilescu, „Sistem de achiziţie date cu memorare pe floppy-disk”, Raport de cercetare stiintifica, Contractul nr. 59/1986 între IP din Cluj-Napoca (IP- Institutul Politehnic, actuala Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca), Facultatea de Electrotehnică, Cluj-Napoca, Romania, şi CTCE (CTCE-Centrul Teritorial de Calcul Electronic), Craiova, Romania, 1986 [G. Toderean, T. Ghilescu, „Data acquisition system with a floppy-disk memory”, Scientific research report,  Contract 59/1986 between the PI of Cluj-Napoca (PI-Polytechnic Institute, present name: Technical University of Cluj-Napoca), Faculty of Electrotechnic, Cluj-Napoca, Romania, and the TCEC (Territorial Center for Electronic Calculus), Craiova, Romania, 1986]
 28. G. Toderean, „Sistem de achiziţie şi prelucrare a datelor de la standuri din criogenie, pe calculator Spot şi Diagram”, Contract de cercetare stiintifica între IP din Cluj-Napoca (IP- Institutul Politehnic, actuala Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca), Facultatea de Electrotehnică, Cluj-Napoca,  Romania, şi  ICPIAF, Cluj-Napoca, Romania, 1986 [G. Toderean, „Data acquisition and processing system for cryogenic stands, on Spot and Diagram computer”, Scientific research report,  Contract between the PI of Cluj-Napoca (PI-Polytechnic Institute, present name: Technical University of Cluj-Napoca), Faculty of Electrotechnic, Cluj-Napoca, Romania, and ICPIAF, Cluj-Napoca, Romania, 1986]
 29. G. Toderean, „Studiul si realizarea unor dezvoltari ale calculatorului personal PRAE pentru utilizarea acestuia in domeniul maşinilor-unelte cu comanda program”, Raport de cercetare stiintifica, Contractul 116/1986 între IP din Cluj-Napoca (IP- Institutul Politehnic, actuala Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca), Facultatea de Electrotehnică, Cluj-Napoca,  Romania, şi Intreprinderea “Înfrăţirea”, Oradea, Romania, 1987 [G. Toderean, “Study and accomplishment of some developments of a PRAE personal computer, in order to be used in  the field of by program commanded tool-machines”, Scientific research report,  Contract 116/1986 between the PI of Cluj-Napoca (PI-Polytechnic Institute, present name: Technical University of Cluj-Napoca), Faculty of Electrotechnic, Cluj-Napoca, Romania, and the “Infratirea” Enterprize, Oradea, Romania, 1987]
 30. G. Toderean, „Convertor de cod EPSON pentru imprimanta Robotron”, Contract de cercetare nr. 136/1988 între IP din Cluj-Napoca (IP- Institutul Politehnic, actuala Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca), Facultatea de Electrotehnică, Cluj-Napoca, Romania,  şi IPEG, Cluj-Napoca, Romania, 1988 [G. Toderean, „Convertor of EPSON code for a Robotron printer”, Contract 136/1988 between the PI of Cluj-Napoca (PI-Polytechnic Institute, present name: Technical University of Cluj-Napoca), Faculty of Electrotechnic, Cluj-Napoca, Romania, and the IPEG, Cluj-Napoca, Romania, 1988]
 31. G. Toderean, T. Ghilescu, M. Costin, I. Pop, T. Rusu, B. Rednic, “Sistem de achizitie date cu opt canale si memorare pe disc flexibil …”, Contractul nr.2904/1988, respectiv 59/1988, intre IP din Cluj-Napoca (IP- Institutul Politehnic, actuala Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca), Facultatea de Electrotehnică, Cluj-Napoca, Romania, si CTCE (CTCE-Centrul Teritorial de Calcul Electronic), Craiova,  Romania, 1988 [G. Toderean, T. Ghilescu, M. Costin, I. Pop, T. Rusu, B. Rednic, “Data acquisition system with 8 channnels and floppy-disk memory …”, Scientific research report,  Contract 59/1988 between the PI of Cluj-Napoca (PI-Polytechnic Institute, present name: Technical University of Cluj-Napoca), Faculty of Electrotechnic, Cluj-Napoca, Romania, and the TCEC (Territorial Center for Electronic Calculus), Craiova, Romania, 1988]
 32. G. Toderean, M. Giurgiu, E. Lupu, A. Balogh, “Analiza si sinteza semnalului vocal I”,  Raport de cercetare stiintifica, Contractul 73F/1991-1992 intre Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Electrotehnică, Cluj-Napoca,  Romania, şi Ministerul Educatiei si Invatamantului, Bucuresti, Romania, 1991 [G. Toderean, M. Giurgiu, E. Lupu, A. Balogh, “The vocal signal analysis and synthesis I”, Scientific research report,  Contract 73/1991-1992, between the PI of Cluj-Napoca (PI-Polytechnic Institute, present name: Technical University of Cluj-Napoca), Faculty of Electrotechnic, Cluj-Napoca, Romania, and The Ministry of Education and Instruction, Bucharest, Romania, 1991]
 33. G. Toderean, M. Giurgiu, E. Lupu, A. Balogh, “Analiza si sinteza semnalului vocal II”,  Raport de cercetare stiintifica, Contractul 73F/1991-1992 intre Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Electrotehnică, Cluj-Napoca, Romania, şi Ministerul Educatiei si Invatamantului, Bucuresti, Romania, 1992 [G. Toderean, M. Giurgiu, E. Lupu, A. Balogh, “The vocal signal analysis and synthesis II”, Scientific research report,  Contract 73/1991-1992, between the PI of Cluj-Napoca (PI-Polytechnic Institute, present name: Technical University of Cluj-Napoca), Faculty of Electrotechnic, Cluj-Napoca, Romania, and The Ministry of Education and Instruction, Bucharest, Romania, 1992]
 34. G. Toderean, M. Giurgiu si altii, “Retele neuronale cu aplicatii in telecomunicatii I”, Raport de cercetare stiintifica, Contractul 1081B Tema A12/1993-1994 intre Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Electronică si Telecomunicatii, Cluj-Napoca, Romania, şi Ministerul Educatiei si Invatamantului, Bucuresti, Romania, 1993 [G. Toderean, M. Giurgiu si altii, “Neural networks with applications in telecommunications I”, Scientific research report,  Contract 1081B Theme A12/1993-1994, between the PI of Cluj-Napoca (PI-Polytechnic Institute, present name: Technical University of Cluj-Napoca), Faculty of Electrotechnic, Cluj-Napoca, Romania, and The Ministry of Education and Instruction, Bucharest, Romania, 1993]
 35. G. Toderean, M. Giurgiu si altii, “Retele neuronale cu aplicatii in telecomunicatii II”, Raport de cercetare stiintifica, Contractul 1081B Tema A12/1993-1994 intre Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Electronică si Telecomunicatii, Cluj-Napoca, Romania, şi Ministerul Educatiei si Invatamantului, Bucuresti, Romania, 1994 [G. Toderean, M. Giurgiu si altii, “Neural networks with applications in telecommunications II”, Scientific research report,  Contract 1081B Theme A12/1993-1994, between the PI of Cluj-Napoca (PI-Polytechnic Institute, present name: Technical University of Cluj-Napoca), Faculty of Electrotechnic, Cluj-Napoca, Romania, and The Ministry of Education and Instruction, Bucharest, Romania, 1994]
 36. G. Toderean, M. Giurgiu, E. Lupu, s.a., “Prelucrarea digitala a semnalelor cu aplicatii in telecomunicatii”, Raport de cercetare stiintifica, Contractul 4003 Tema A9/1995 intre Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Electronică si Telecomunicatii, Cluj-Napoca, Romania, şi Ministerul Educatiei si Invatamantului, Bucuresti, Romania, 1995 [G. Toderean, M. Giurgiu, E. Lupu, e.a., “Digital procession of signals with applications in telecommunications”, Scientific research report,  Contract 4003 Theme A9/1995, between the PI of Cluj-Napoca (PI-Polytechnic Institute, present name: Technical University of Cluj-Napoca), Faculty of Electrotechnic, Cluj-Napoca, Romania, and The Ministry of Education and Instruction, Bucharest, Romania, 1995]
 37. G. Toderean, E. Lupu, s.a., “Prelucrarea semnalului vocal pentru integrarea in Sisteme de comunicatii digitale”, Raport de cercetare stiintifica, Contractul 5003 Tema 54/1996 CNCSU 142, intre Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Electronică si Telecomunicatii, Cluj-Napoca, Romania, şi Ministerul Educatiei si Invatamantului, Bucuresti, Romania, 1996 [G. Toderean, E. Lupu, e.a., “Procession of vocal signal for its integration in digital communications systems”, Scientific research report,  Contract 5003 Theme 54/1996 CNCSU 142, between the PI of Cluj-Napoca (PI-Polytechnic Institute, present name: Technical University of Cluj-Napoca), Faculty of Electrotechnic, Cluj-Napoca, Romania, and The Ministry of Education and Instruction, Bucharest, Romania, 1996]
 38. “Sistem interactiv pe baza de voce destinat persoanelor nevazatoare”, Contract de cercetare stiintifica între Ministerul Educatiei si Cercetarii, Bucuresti, CNCSIS (Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Învatamantul Superior), Bucuresti, România, si Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, România. Tipul proiectului: Proiect de cercetare fundamentala într-un domeniu prioritar, domeniul 4. Durata: 3 ani, 2006-2008. Valoarea: 90.000Ron. Director de proiect: Gavril Toderean. [“Interactive system based on voice, designed for blind people”, Scientific research contract between the Ministry of Education and Research, NCSRHE (National Council for Scientific Reasearch in Higher Education) Bucharest, Romania, and the Technical University from Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania. Project type: Fundamental research project in a priority domain, domain 4. Periode: 3 years, 2006-2008. Value: 90.000Ron. Project director: Gavril Toderean.]
 39. “Cercetari asupra dinamicii schimburilor de carbon între atmosfera si biosfera terestra si a impactului lor asupra climei si mediului înconjurator”, Contract de cercetare stiintifica, în cadrul programului CEEX, în colaborare cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare (INCDTIM), Cluj-Napoca, România, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice (INCDTCI)-ICSI, Râmnicu Vâlcea, România, Universitatea “Babes-Bolyai”-UBB, Cluj-Napoca, România, si Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca-UTCN, Cluj-Napoca, România. Tipul proiectului: Proiect de cercetare aplicata într-un domeniu prioritar. Durata: 3 ani, 2006-2008. Valoarea partii UTCN: 70.500Ron. Coordonator de proiect din partea UTCN: Gavril Toderean. [“Studies on the dynamics of carbon exchanges between the terrestrial atmosphere and the biosphere, and of their impact on clime and environment”, Scientific research contract, in the frame of CEEX program, between the NRDIIMT (National Reasearch and Development Institute for Isotopic and Molecular Technologies, former IIMT-Institute of Isotopic and Molecular Technology, former ISI-Institute of Stable Isotopes, former Institute for Atomic Physics from Cluj-Napoca), Cluj-Napoca, Romania, „Babes-Bolyai” University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania, NRDICIT (National Reasearch and Development Institute for Cryogenic and Isotopic Technologies, with several other former names), Ramnicu Valcea, Romania, and the Technical University from Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania. Project type: Applied research project in a priority domain. Periode: 3 years, 2006-2008. Value: 70.500Ron. Project coordinator from the part of the Technical University: Gavril Toderean.]

 

Observatie: Seria rapoartelor de cercetare si productie in domeniul soft-ului, din cadrul contractelor firmei PRO3 Soft cu partenerii ei straini, incepand cu anul 1996, nu este citata, aici.  

[Observation: The series of reports, to the scientific and soft ware production contracts, accomplished by PRO3 Soft for its foreign partners, since 1996, is not listed here.]