Eng. Cristian Vicas

header
Home -> Teaching -> Rules and regulations

Rules and Regulations for Laboratory activity

Reguli pentru activitatea de laborator

Reguli pentru activitatea de laborator

Prezenta este obligatorie in proportie de 100%.

Aveti voie sa recuperati cel mult 2 absente.

OCAZIONAL si doar atunci cand aveti motive bine intemeiate, puteti participa la laborator cu alte grupe. Trebuie insa sa obtineti si permisiunea cadrului didactic la al carui laborator veti participa.

Studentii cu absente nerecuperate nu vor putea sa sustina examenul la disciplina respectiva.

Trebuie sa studiati acasa fisierele PDF in care este descris fiecare laborator inainte de a veni la laborator. Veti primi intrebari sau teste la inceputul laboratorului, iar cei care nu vor cunoaste raspunsurile vor fi considerati absenti. Fisierele PDF le puteti accesa de pe pagina dedicata laboratorului corespunzator.

Veti fi evaluati la sfarsitul fiecarui laborator si veti primi un punctaj. Nota finala la laborator va fi calculata in functie de aceste punctaje. Este necesar sa obtineti minim 50% din punctajul maxim pentru pentru a putea intra in examen. Evaluarile si prezenta vor fi afisate online sau trimise pe mail sau prezentate la ora de laborator in functie de materie.

Din cauza ca probabilitatea aparitiei unor defectiuni, software sau hardware neasteptate, survenite la calculatoarele din laborator, este foarte mare, sunteti sfatuiti SA VA SALVATI CEEA CE ATI LUCRAT la sfarsitul fiecarui laborator (folosind stick-uri USB, email etc). Accesul la partitia Z: poate sa se intrerupa in orice moment, aceasta fiind mapata prin retea. Sunteti sfatuiti sa nu o utilizati in timp ce lucrarti, ci doar pentru a va salva la sfarsit programele.

In functie de materie, este posibil ca fiecare dintre voi sa primiti o tema de proiect. Proiectul va fi evaluat atat la sfarsitul semestrului cat si pe parcurs. Nu puteti intra in examen daca aveti o nota mai mica de 5 la proiect.

Tot in functie de materie este posibil a fi evaluati cu un colocviu in penultimul sau ultimul laborator. La fel ca si la proiect, o nota mai mica de 5 nu va permite sa intrati in examen.

Pentru unele materii sunt necesare cunostinte de la alte materii (ex. pentru Procesarea Imaginilor trebuie sa stiti limbajul C). Este posibil ca la inceputul semestrului sa fiti evaluati cu un test din aceste materii.

Studentii trebuie sa se prezinte la laborator avand o tinuta si igiena personala corespunzatoare. O igiena precara deranjeaza (prin aspect si miros) atat colegii cat si cadrul didactic.

Orice tentativa de frauda va fi pedepsita aspru, sanctiunile putand merge pana la propunerea de exmatriculare.

Rules and Regulations for Laboratory activity

The 100% attendance is compulsory.

You may not recover more than 2 absences.

Occasionally and only when you have good reasons, you can participate in the laboratory with other groups. But you must obtain permission from the teacher in whose laboratory you will participate.

Students with absences that are not recovered are not allowed to attend the exam in that discipline.

PDF files describing each lab are needed to be studied at home before coming to the laboratory. You will receive questions or laboratory tests, and those who do not know the answers will be considered absent. You can access the PDF files on the page dedicated to the appropriate laboratory.

You will be evaluated at the end of each lab and get a score. The final grade will be calculated according to these scores. It is necessary to get at least 50% of the maximum score in order to be allowed to attend the exam. Assessments and attendance will be displayed online on the page dedicated to the laboratory activity.

Because the likelihood of failure, unexpected software or hardware, arising from the lab computers is very high, you are advised to save your work at the end of each laboratory (using USB drives, email, etc.). Access to partition Z: can discontinue at any time, because is mapped through the network. You are advised not to use it while working, only for saving the work at the end of the laboratory.

Depending on the course, it is possible that each of you will receive a project theme. The project will be evaluated both at the end of the semester and during. You can not enter the exam if you have a grade less than 5.

Also depending on the material is likely to be evaluated with a colloquium in the penultimate or last lab. Like the project, a rating less than 5 will not allow to enter the exam.

For some courses you need certain prerequisites from previous courses (eg image processing need to know C language). It is possible that at the beginning of the semester to be evaluated with a test of these prerequisites.

Any attempt of fraud will be punished severely, penalties can go up the proposal for expulsion.

Last update: Wed, 2012 Oct 10