Cuprins

 

Curs

Lucrări 

Teme

 

Desen Tehnic

I Curs plan calendaristic (1 oră x 14 săptămâni = 14 ore curs)

         1

Proiecții, secțiuni. Reprezentări axonometrice.
(Tema 1: 10 variante pentru o proiecție dată și reprezentarea axonometrică)
2 Sisteme de cotare. Toleranțe și abateri.
(Tema 2: Reprezentarea axonometrică a unei piese cotate)

 

3  Filete și piese filetate.
(Tema 3: Reprezentarea axonometrică a piesei Model I - racordul)
4  Asamblări demontabile (filetate, cu pene) și nedemontabile (cu nituri, sudate).
(Tema 4: 2 asamblări filetate, Tema 5: asamblări sudate)

 

5 Desenul de ansamblu. Extragerea de detalii.
(Tema 6: desenul de ansamblu la scară: robinetul)
6 Reprezentarea angrenajelor cu roți dințate.
(Tema 7: Reprezentarea unui angrenaj simplu)

 

7 Studiul formei produselor industriale. Alegerea variantei optime în proiectare.
Colocviu

 

Lucrări plan calendaristic (2 ore x 14 săptămâni = 28 ore lucrări)   (format)
1 Desen de execuție piesă complexitate I. Secțiuni după proiecții date   A3
2 Desen de execuție piesă complexitate II. Reprezentarea axonometrică A3
3 Desen de execuție Racord (Reprezentarea axonometrică-Tema 3) A3
4 Desenul de execuție al unui arbore (cu toleranțe, abateri și rugozități) A3
5 Asamblări filetate: desene de execuție și ansamblu  (Tema 4) A3
6 Asamblări cu pene: desene de execuție și ansamblu (Tema 5) A3
7 Lucrare de control I - Asamblări A3
8 Desenul de ansamblu: schițare repere (desene de execuție la scară) A4, A3
9 Desenul de ansamblu: schiță (Tema 6: desenul de execuție la scară) A3
10 Extragere de detalii: desene de execuție după un desen de ansamblu A4
11 Desene de execuție roți dințate A3
12 Desenul unui ansamblu: arbore, roată, roata conjugată  A3
13 Lucrare de control II - Desenul de ansamblu + extragere de detalii A3
14 Încheierea lucrărilor (predarea dosarelor)

Teme

1 10 variante pentru o proiecție dată și reprezentarea lor axonometrică
2 Reprezentarea axonometrică a unei piese cotate
3 Reprezentarea axonometrică a piesei Model I - racordul
4 2 asamblări filetate
5 6 asamblări sudate
6 Desenul de ansamblu la scară: robinetul
7 Reprezentarea unui angrenaj simplu
                            

                           

 

 

Înapoi

Pagină actualizată în februarie 2006