Facultatea de Inginerie Electrică, Departamentul Electrotehnică și Măsurări, Str. Bariţiu 26-28, Cluj-Napoca, România