Prezentare
Experienţă
Resurse
 

 

 numele de familie: GOBESZ prenume: Ferdinand-Zsongor

 clic pentru fotografia mărită

Poziţia actuală: conferenţiar universitar
 
Locul de muncă:  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Construcţii
Departamentul Mecanica Construcţiilor
 
Adresă birou:  str. C. Daicoviciu nr.15, etaj 3, sala 305A
400020 Cluj-Napoca
România, Europa
 
Telefon birou:  +40 264 401351
 
e-mail:  goATmecon.utcluj.ro
 
Activităţi didactice: 
Discipline curente: 
▪ Informatică aplicată
curs şi lucrări la Facultatea de Construcţii, U.T.C.N.
▪ Statica construcţiilor
curs şi lucrări la Facultatea de Construcţii, U.T.C.N.
▪ Proiectare asistată de calculator
curs şi lucrări la Facultatea de Construcţii, U.T.C.N.
▪ Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
lucrări la Facultatea de Construcţii, U.T.C.N.
Discipline în trecut: 
▪ Utilizarea calculatoarelor
curs şi lucrări la Facultatea de Construcţii, U.T.C.N.
▪ Programarea şi utilizarea calculatoarelor
curs şi lucrări la Colegiul Tehnic, U.T.C.N.
▪ Programarea calculatoarelor şi programe de proiectare - 1
curs şi lucrări la Facultatea de Construcţii, U.T.C.N.
▪ Programarea calculatoarelor şi programe de proiectare - 2
lucrări la Facultatea de Construcţii, U.T.C.N.
▪ Proiectare asistată de calculator
curs şi lucrări la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, U.T.C.N.
▪ Informatica în calculul structurilor
lucrări la Studii Aprofundate - Facultatea de Construcţii, U.T.C.N.
▪ Statica construcţiilor
curs şi lucrări la Colegiul Tehnic, U.T.C.N.
seminar la Facultatea de Construcţii, U.T.C.N.
▪ Statica, stabilitatea si dinamica construcţiilor
lucrări la Facultatea de Construcţii, U.T.C.N.
Activităţi conexe:  Examinări şi verificări - la disciplinele curente
Elaborare de materiale didactice
Îndrumare, coordonare şi consultaţii
 
Cercetare ştiinţifică: 
Domenii de cercetare:  Baze de cunoştinţe, sisteme decizionale şi sisteme expert
Limbaje de programare
Proiectare asistată de calculator
Analiză structurală, proiectare, calcul şi modelare
Educaţie interactivă şi autoperfecţionare
 
Apartenenţa la organizaţii ştiinţifice: 
 • din 1997: Societatea Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania (EMT), România
 • din 2000: Corporaţia doctorilor din Academia Maghiară de Ştiinţă, Ungaria
 • din 2007: Comitetul Academic Clujean (MTA - KAB), România
 • din 2007: Comitetul Român pentru Istoria şi Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST)
 • din 2009: Societatea Muzeului Ardelean (EME), România
 •  
  Activităţi tehnice / administrative: 
  Preocupări curente:  Responsabil "Laborator de Cercetări Numerice"
  Configurări, depanări şi actualizări software
  Membru în comisii tehnice şi academice
  Coordonator cercuri ştiinţifice studenţeşti
   
  Competenţe conexe:  Dezvoltare de aplicaţii informatice:
    ▪ programe de calcul
    ▪ cataloage electronice
    ▪ prezentări multimedia
    ▪ pagini web

  Editare grafică computerizată şi DTP
  Proiectare structurală (pentru construcţii)
  Modelare virtuală
  Coordonarea activităţilor de execuţie în construcţii
   
  CV şi lista publicaţiilor:     CV cu lista publicaţiilor 
  Notă: pentru vizualizare / descărcare apăsaţi pictograma
   
       
  Concept & Design © F.-Zsongor GOBESZ.
   
   versiune engleză
   versiune maghiară