Prezentare
Experienţă
Resurse
 
Pagini oficiale din Universitatea Tehnică:
   
 

Facultatea de construcţii

 

Facultatea de arhitectură şi urbanism

 

Imagini de pe clădirea noastră

 
 
Resurse pentru programarea calculatoarelor:

 
Carte (pentru curs):
 
Gobesz, Bacoţiu: Iniţiere în programare şi în limbajul Fortran
(U.T.Pres, Cluj-Napoca, 2003)

GNU Fortran (gcc/gfortran)
 

Proiectul "Force 2"

"Compania de Fortran"

 
 

"G95" (Fortran 95)

Proiectul "Open Watcom"
 

Colecţie de resurse pentru calcul tehnic

 
 
Resurse pentru proiectare asistată în construcţii:

Colecţie de referinţe la pachete de programe

 

Alte referinţe la produse gratuite

Portal american pentru locuinţe, pagina cu referinţe software

 
 
Competiţii de poduri din paste făinoase:

UTCN Pasta Bridge (Facebook)

 

World Championship in Spaghetti Bridge Building

Competiţia Universităţii din Debereţin (Facebook)

 
 
     
Concept & Design © F.-Zsongor GOBESZ.
 
 versiune engleză
 versiune maghiară