Documente de procedură

 

1.

Cerere de înscriere la examenul disciplinei

Utilizare:

Se depune de către toţi studenţii care doresc să participe la oricare din examenele programate pentru care au promovate toate obligaţiile şcolare prevăzute.

FD001

2. Cerere pentru recuperarea dosarului activităţii personale Utilizare:

Se depune de către studenţii care doresc să participe la oricare din examenele programate pentru care au promovate toate obligaţiile şcolare prevăzute. Se depune de către studenţii care doresc recuperarea dosarului activităţii finalizate. Se poate depune în prima săptămână din anul calendaristic, care urmează sesiunii în care a fost promovat examenul.

FD002
3. Cerere de reînscriere la frecventarea disciplinei

Utilizare:

Se depune  înainte de începerea semestrului de către studenţii care vin prin transfer de la alte universităţi sau din alţi ani de studiu unde nu şi-au promovat examenul disciplinei, chiar dacă au promovat unele obligaţii ale disciplinei.

FD003
4. Cerere de solicitare recuperare obligaţii şcolare restante

Utilizare:

Se depune înainte de începerea semestrului de studenţii care doresc să recupereze un anumit număr de lucrări practice sau proiectul disciplinei în perioadele de recuperare ce urmează unui semestru pentru a cărui frecventare s-au înscris sau au frecventat disciplina de drept .

FD004

 

Precizări:

Formularele se completează, manual sau prin utilizarea unui editor, cu precizarea tuturor infor­ma­ţiilor solicitate, se semnează personal şi se depun la sediul catedrei, până la datele impuse.

Descrierea completă a procedurilor pentru care sunt utilizate aceste formulare este dată regu­la­mentul disciplinei.