Studii

Activitate didactică

Activitate de cercetare

 

Publicaţii

Proiectare

Preocupări/Competenţe

 

 

 

Conferenţiar dr. ing. Mihai Nedelcu

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii, Departamentul Mecanica Construcţiilor

str.Daicoviciu nr.15, clădire Turn, camera 704, 400020 Cluj-Napoca, România

e-mail: mihai.nedelcu@mecon.utcluj.ro, telefon birou: 0264/401363.

Funcții

2016:  Director al Școlii Doctorale Inginerie Civilă și Instalații, UTCN

2015:  Membru CNATDCU (Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare), Comisia de Inginerie Civilă și Management

Studii

1993-1997: Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr”, Sibiu, secţia informatică

1997-2002: Facultatea de Construcţii, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, specialitatea Inginerie Civilă (în limba engleză)

2002: Trei luni de perfecţionare, bursă Erasmus, la Institutul Tehnic din Lisabona, Portugalia

2008: Curs perfecţionare Brüel & Kjćr „Using PULSE 7700 - General Operation and Practical Measurements”, Nćrum, Danemarca

2003-2009: Facultatea de Construcţii, UTCN - doctorand la fără frecvenţă în domeniul Inginerie Civilă

Activitate didactică

Discipline Predate în Prezent

Teoria Elasticităţii şi Plasticităţii

Metoda Elementelor Finite (Master PRC)

Discipline Predate în Trecut

Rezistenţa Materialelor

Metode Moderne în Analiză şi Programe Structurale

Metode Experimentale în Ingineria Structurală (Master IS) – Experimente realizate cu studenţii

Mecanica Avansată a Materialelor (Master IS)

Analiza Structurală Avansată (Master IS)

Programarea Calculatoarelor şi Aplicaţii de Proiectare – I, II, III (în limba română şi engleză)

Statica

Activitate de cercetare

 

2014: Îndrumător de doctorat în domeniul Inginerie Civilă, UTCN. Teza de abilitare: “Stabilitatea barelor cu pereți subțiri și analiza structurilor la vibrații”

 

Proiecte de cercetare

a.      Director proiect:

1.       Grant UEFISCDI de tip Cecuri de Inovare: „Sistem integrat de proiectare, verificare la cutremur și ofertare a structurilor de rafturi”, Nr. contract: 15CI/2017.

2.       Grant UEFISCDI de tip Cecuri de Inovare: „Tehnologie de măsurare a forțelor în cablurile tensionate”, Nr. contract: 29CI/2017.

3.       Grant CNCSIS tip TD (tineri doctoranzi) 2003 2005: „Protecţia antiseismică a construcţiilor prin utilizarea izolării seismice”, Nr. contract: 33532/2003, Nr. tema: Td7, Cod CNCSIS: 50

b.      Membru în echipa de cercetare:

1.      Proiect intern de cercetare UTCN “Dezvoltarea unui sistem de procesare a imaginilor în procesul de laminare spre identificarea defectelor de suprafață în procesul de laminare”, director proiect Lisman Florin, 2016-2017

2.      Expert pe Termen Scurt - Atelier Tematic 35: parteneriat cu Universitatea Politehnică din Timişoara, Grant POSDRU/159/1.5/S/137070, Fonduri Structurale http://www.upt.ro/img/files/posdru/id137070/at/AT_selectate.pdf, 2014-2015

3.      Grant CNCSIS PN-II-ID-PCE ID_193/2008 „Proiectarea şi evaluarea performantelor seismice a structurilor în cadre spaţiale prin analiza statică neliniară avansată.”, director proiect prof. dr. ing. Cosmin Chiorean. http://users.utcluj.ro/~ccosmin/RESEARCHPROJECT.htm

Cercetare experimentală

1.   Coordonator laborator „Acţiuni în Construcţii şi Structuri”, Departamentul Mecanica Construcţiilor, http://constructii.utcluj.ro/cercetare_laboratoare.php

2.   Încercarea podurilor de cale ferată, şosea şi pasarele cu acţiuni de probă dinamice

3.  Analiză Modală Experimentală – determinarea experimentală a caracteristicilor dinamice pentru structuri

4.  Evaluarea pericolului de producere a  fenomenului de rezonanţă sub încărcări dinamice curente (poduri şi alte structuri flexibile)

5.  Măsurarea şi analiza în domeniu timp/frecvenţă a vibraţiilor pe structuri (acceleraţie, viteză, deplasare, nivel de vibraţii)

6.  Determinarea forţelor de întindere în cabluri pe baza vibraţiilor

7.  Analiza la stabilitate şi vibraţii a barelor cu pereţi subţiri

8.  Testare modele la scară în tunel de vânt

Recenzor (reviewer)

-    Thin-Walled Structures  - Certificat pentru Contribuţii Excepţionale

-     Journal of Vibration and Control (http://jvc.sagepub.com/), Mechanics & Industry (http://journals.cambridge.org), Journal of Mechanical Engineering Science (http://pic.sagepub.com/), Romanian Journal Of Technical Sciences (http://www.imsar.ro/html/journals.html)

Publicaţii

Articole Publicate în Reviste Internaţionale

1.       Nedelcu M., Generalisation of the Ayrton-Perry formula for the global-distortional-local buckling of thin-walled members, Thin-Walled Structures, vol. 118, pag. 73-86, 2017, https://doi.org/10.1016/j.tws.2017.04.033

2.       Nedelcu M., Popa A.G., Cucu H.L., Chira N., Vibration Mode Decomposition from Finite Element Analysis of Thin-Walled Members with Holes, Vibration Engineering & Technologies, vol. 4 (3), pag. 191-200, 2016

3.       Nedelcu M., Buckling mode identification of perforated thin-walled members by using GBT and shell FEA, Thin-Walled Structures, vol. 82, pag. 67–81, 2014, http://dx.doi.org/10.1016/j.tws.2014.04.005

4.       Nedelcu M., Cucu HL, Buckling modes identification from FEA of thin-walled members using only GBT cross-sectional deformation modes, Thin-Walled Structures, vol. 81, pag. 150–158, 2014, http://dx.doi.org/10.1016/j.tws.2013.06.007

5.       Nedelcu M., GBT-based buckling mode decomposition from Finite Element Analysis of thin-walled members, Thin-Walled Structures, vol. 54, pag. 156-163, 2012, http://dx.doi.org/10.1016/j.tws.2012.02.009

6.       Nedelcu M., GBT formulation to analyse the buckling behaviour of isotropic conical shells, Thin-Walled Structures, vol. 49, nr.7, pag. 812-818, 2011, http://dx.doi.org/10.1016/j.tws.2011.02.006

7.       Nedelcu M., GBT formulation to analyse the behaviour of thin-walled members with variable cross-section, Thin-Walled Structures, vol. 48, nr.8, pag. 629-638, 2010, http://dx.doi.org/10.1016/j.tws.2010.03.001

Articole Publicate în Reviste Naţionale

1.      Nedelcu M., An analysis of the effect of holes patterns on coupled instability of perforated thin-walled members, Romanian Journal of Technical Sciences - Applied Mechanics, vol. 59, nr.1-2, pag. 105-20, ISSN 0035-4074, 2014

2.      Nedelcu M., Emil Frăţilă, Mihai Iliescu, Experimental modal testing of a concrete bridge, Acta Tech. Napocensis: Applied Mathematics and Mechanics, vol. 55, nr. 3, UTCN, Cluj-Napoca, ISSN 121-5872, 2012

3.      Nedelcu M., Paula Groza, Hortensiu L. Cucu, The estimation of dynamic properties of a fixed beam using experimental modal testing, Acta Tech. Napocensis: Applied Mathematics and Mechanics, vol. 55, nr. 3, UTCN, Cluj-Napoca, ISSN 121-5872, 2012

4.      Nedelcu M., GBT-based Analysis of Tapered Thin-Walled Members: Recent Developments, Acta Tech. Napocensis: Civil Eng. & Arch., vol. 54, nr.1, UTCN, Cluj-Napoca, 2011, http://constructii.utcluj.ro/ActaCivilEng/download/atn/ATN2011_4.pdf

5.      Olariu I., Nedelcu M. ş.a., Sistem de izolare de tip cinematic-disipativ pentru planşeele construcţiilor (i), Acta Technica Napocensis, UTCN, Cluj-Napoca, nr.44/2001

6.      Olariu I., Nedelcu M. ş.a., Sistem de izolare de tip cinematic-disipativ pentru planşeele construcţiilor (ii), Acta Technica Napocensis, UTCN, Cluj-Napoca nr.45/2002

Articole Publicate la Conferinţe Naţionale/Internaţionale

1.       Nedelcu M., Moen C.D., A generalized Ayrton-Perry formula for the global-distortional-local buckling of thin-walled members, 7th International Conference on Coupled Instabilities in Metal Structures, Baltimore, Maryland, USA, 7-8 November, 2016

2.       Nedelcu M., Adaptation of the Ayrton-Perry formula for the global-distortional-local buckling of thin-walled members, The International Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures SDSS2016, Timisoara, Romania, 30 May  – 01 June, 2016

3.       Nedelcu M., A GBT-based adaptation of the Ayrton-Perry formula for the global-distortional buckling, 8th International Conference on Advances i

4.       n Steel Structures, Lisbon, Portugal, 22-24 July, 2015

5.       Nedelcu M., Crisan A., Ungureanu V., Dubina D., Analysis of Storage Rack Members by Using GBT and Shell FEA,  7th International Conference on Thin-Walled Structures, Busan, Korea, 28 September - 2 October 2014

6.       Nedelcu M., Chira N., Popa A.G., Cucu H.L., Buckling mode decomposition of thin-walled members with arbitrary holes, Proceedings of  the 7th European  Conference on Steel and Composite Structures - Eurosteel 2014, Napoli, Italy, 10-12 September 2014

7.       Muntean A.M., Mihali A.C., Nedelcu M., Experimental and numerical analysis of a small scale model of a reinforced concrete beam, C60 International Conference ”Tradition and Innovation - 60 Years of Civil Engineering Higher Education in Transilvania”, Cluj-Napoca, Romania, 7-9 November 2013

8.       Nedelcu M., Sauca A., Chira N., Tension estimation of cables by vibration analysis, C60 International Conference ”Tradition and Innovation - 60 Years of Civil Engineering Higher Education in Transilvania”, Cluj-Napoca, Romania, 7-9 November 2013

9.       Nedelcu M., Popa A.G., Cucu H.L., Chira N., Vibration mode decomposition from finite element analysis of thin-walled members with holes, 11th International Conference on Vibration Problems, Lisbon, Portugal, 9-12 September 2013

10.   Nedelcu M., Chira N., Cucu H.L., Popa A.G., Buckling mode decomposition of thin-walled members with holes, 5th International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, Cape Town, South Africa, 2-4 September 2013

11.   Nedelcu M., Moen, C.D., Automated elastic buckling mode identification of thin-walled steel columns with perforations employing a Generalized Beam Theory approach, Engineering Mechanics Institute Conference (EMI2013), Evanston, IL, USA, 4-7 August 2013

12.   Nedelcu M., Chira N., Cucu H.L., Vibration mode decomposition from finite element analysis of axially compressed thin-walled members, Design Fabrication and Economy of Metal Structures 2013, Miskolc, Hungary, 24-26 Aprilie, 2013

13.   Nedelcu M., Cucu H.L., Buckling modes identification from FEA of thin-walled members using only GBT cross-sectional deformation modes, 6th International Conference on Coupled Instabilities in Metal Structures, Glasgow, Scotland, UK, 3-5 December, 2012

14.   Nedelcu M., Chira N., Popa A.G., Cucu H.L., GBT-based buckling mode identification from Finite Element Analysis of thin-walled members, European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2012), Viena, Austria, 10-14 September, 2012

15.   Köllö G., Nedelcu M., Kocsig G., Dynamic measurements on a railway section,  16th International Conference on Civil Engineering and Architecture, Sumuleu-Ciuc, Romania, 7-10 June 2012

16.   Chiorean C.G., Tarta G., Barsan G.M., Gobesz F.Z., Nedelcu M., Computer based nonlinear analysis method for seismic performance assesment of 3D frameworks,  International Conference STESSA, Chile, 2012

17.   Chiorean C.G., Barsan G.M., Nedelcu M., Varga S., Ciplea C, Large deflection distributed plasticity analysis of 3D composite steel-concrete frameworks, Proceedings of International Symposium IABSE-IASS, Taller, Longer, Lighter, London, UK, 20-23 September 2011

18.   Nedelcu M., Popa A.G., New GBT approach for tapered thin-walled members with closed cross-sections, Proceedings of International Symposium IABSE-IASS, Taller, Longer, Lighter, London, UK, 20-23 September 2011

19.   Nedelcu M., Chiorean C.G., GBT formulation to analyse the stability of isotropic conical shells, Proceedings of  the 6th International Conference on Thin Walled Structures Timisoara, Romania, 05 – 07 September 2011

20.   Nedelcu M., Chira N, GBT buckling analysis of tapered thin-walled members subjected to non-uniform bending, Proceedings of  the International Conference Eurosteel 2011, Budapest, Hungary, August 31 - September 2, 2011

21.   Chiorean C.G., Petran I., Nedelcu M., Varga Sz., Analiza Statica Neliniara A Structurilor Compozite Otel-Beton Spatiale, A 12-a Conferinţa Naţională de Construcţii Metalice, Timişoara, Romania, 26-27 Noiembrie 2010

22.   Nedelcu M., Seismic analysis using Robot Millennium, Computational Civil Engineering, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi, Romania, 30 mai 2008

23.   Nedelcu M. Applications of the Generalized Beam Theory, Sesiunea Aniversară a Facultăţii de Construcţii din Cluj-Napoca - C55 / Conferinţa Internaţională "Construcţii 2008" - C2008, Cluj-Napoca, Romania, 9-10 Mai 2008

24.   Nedelcu M., Socaciu N. ş.a., Stability loss for a cylindrical tube with transversal and longitudinal stiffeners, Proceedings of the International Symposium: Composite materials, elements and structures for construction, Timişoara Academic Days, 10-th Edition, pag. 327-339, ISSN: 1843-0910, 24-25 Mai 2007

25.   Brişan C., Nedelcu M., Parallel robots used in passive and active protection of the buildings, 22nd International Symposium on Automation and Robotics in Construction ISARC 2005 , Ferrara (Italy), 11-14 septembrie, 2005

26.   Brişan C., Nedelcu M., Aspects of passive and active protection of the buildings using parallel mechanisms, Conferinţa Internaţională de robotică, Timisoara,  Romania, pag.33-34, ISBN 937-97258-3, 2004

27.   Olariu I., Nedelcu M. ş.a., Experimental study and inelastic analysis of a r/c line pole, International conference Constructions, vol.1, Cluj-Napoca, Romania. 2003

Cărţi

1.       Nedelcu M., Mociran H., Metoda Elementelor Finite  – Îndrumător de laborator, Ed. U.T.PRES, Cluj-Napoca, ISBN 978-606-737-202-1, 113 pag., 2016, Îndrumător MEF preview

2.       Ioani A., Nedelcu M., Theory of Elasticity, Ed. U.T.PRES, Cluj-Napoca, ISBN 978-606-737-029-4, 189 pag., 2014

3.       Panţel E., Ioani A., Popa A., Nedelcu M., Strength of Materials – theory and problems, Ed. Napoca Star, ISBN 978-973-647-689-1, 261 pag., 2009

4.       Mathe A.E., Nedelcu M., Aplicaţii AutoCad şi Programare AutoLisp – Îndrumător de laborator, Ed. U.T.PRES, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-662-398-1, 143 pag., 2008

5.       Petrina M., Nedelcu M. ş.a., Programarea calculatoarelor în construcţii. Aplicaţii în Fortran, Excel şi Mathcad, Ed. U.T.PRES, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-662-291-5, 194 pag., 2007

6.       Petrina M., Nedelcu M. ş.a., Utilizarea mediului grafic Autocad şi programare în Autolisp, aplicaţii în construcţii, Ed. U.T.PRES, Cluj-Napoca, ISBN (10) 973-662-261-4, ISBN (13) 978-973-662-261-8, 291 pag., 2006

Teză Doctorat

Aspecte ale stabilităţii structurilor metalice pentru hale, îndrumător prof.dr.ing. Cornel Bia, UTCN, 107 pag., 2009

Proiectare

Membru A.I.C.P.S.

Execuţie Proiecte Construcţii Civile

1.       50% din Complex Comercial Polus Floreşti, jud. Cluj, structură combinată beton armat, beton pretensionat, structuri metalice (S = 40000mp), 2004-2006

2.       Proiectare stație de sortare și stație de compostare a deşeurilor biodegradabile la Remetea din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita” (S = 5800mp), 2015-2016

3.       Proiectare stație de sortare și stație de compostare a deşeurilor biodegradabile la Mofleni din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj” (S = 11750mp), 2015-2016

4.       Ansamblu rezidenţial de 20 locuinţe individuale P+E, cart. Bună Ziua f.n., Cluj-N, zidărie portantă (suprafaţă cumulată ~ 4000mp), 2005

5.       Sediu A.D.E. Nord-Vest, Rădaia, jud. Cluj, structură metalică S+P+2E (S = 2000mp), 2009

6.       Service auto, corp administrativ P+E, com. Moldoveneşti, jud. CLUJ, structură metalică (S = 1000mp), 2009

7.       Locuinţă familială S+P+E, str. Aurel Vlaicu nr. 54/15 Cluj-N, zidărie portantă (S = 700mp), 2004

8.       Extindere P+2E - Sala Expunere, str. Densuşeanu, Oradea, structură metalică (S = 600mp), 2006

9.       Locuinţă familială P+E, str. Remetea nr.25, Cluj-N, zidărie portantă (S = 150mp), 2007

Colaborări în Proiectare Construcţii Civile

1.       Hala agro, Centru comercial, Parking S+P+7E, piaţa Mihai Viteazul, str. Arges nr.13, Cluj-Napoca, beton armat (S = 23500mp), 2006, (modelare structură, calcul static)

2.       Complex Comercial Polus Constanţa (S = 110000mp), 2007, structură combinată beton armat, structuri metalice (modelare structură, calcul static şi dimensionare)

3.       Reabilitare şi consolidare estacadă metalică suspendată peste râul Someş, Dej, str. N. Titulescu, (deschidere 130m), 2011, (modelare structură, calcul static)

4.       Reparaţii şi remediere rezervor de apă potabilă 10000 mc, Str. Negoiu fn. Cluj-Napoca, 2012

5.       Cămin studenţesc S+P+4E, Universitatea de ştiinţe agricole şi medicină veterinară, Cluj-N, beton armat (S = 3400mp), 2008, (calcul static şi dimensionare)

6.       Ansamblu şase blocuri S+P+6E cu funcţiuni mixte, str. Oasului Nr. 86-96, Cluj-N, beton armat (suprafaţă acumulată ~ 20000mp), 2008,

7.       Bloc locuinţe D+P+3E, str. Salcâmilor nr. 1, Reghin, jud. Mureş, beton armat (S = 2550mp), 2008

8.       Şcoala Emil Isac (Construire Corp Nou S+P+E), str. Giordano Bruno, nr. 46, Cluj N,  (S = 2000mp), 2008

9.       Două blocuri locuinţe S+P+6E, str. Sighisoarei nr.21, Cluj-N, beton armat (suprafaţă acumulată ~ 4600 mp), 2008

10.   Extindere ansamblu de locuinţe D+P+6E+M, str. Dimitrie Cantemir, Suceava, beton armat şi fundaţii pe piloţi (S = 1350mp), 2008

11.   Demolare parţială centru comercial “European Retail Park” şi construire cinematograf, Str. Gheorghe Doja, f.n., Targu Mureş, structură metalică,(S = 4500mp)

12.   Hala de Producţie Prefabricate şi Confecţii Metalice, Colonia Pata-Rat, nr.2, Cluj-N. (proiectare elemente beton pretensionat), 2007

13.   Complex General Kaufland, Turda (proiectare elemente beton pretensionat), 2007

Preocupări/Competenţe

1.        Mecanica construcţiilor. Teoria Elasticităţii

2.        Analiza barelor cu pereţi subţiri. Teoria Generalizată a Grinzii (TGG)

3.        Analiza Modală Experimentală

4.        Consultanţă în proiectare construcţii civile şi programe de calcul structural

5.        Operare PC: Abaqus/Standard, Abaqus/CAE, Pulse Brüel & Kjćr, OMA Artemis, Matlab, GNU Octave, Autodesk Robot Structural Analysis Professional, Sap2000, Fortran90, Autocad, Visual LISP, Mathcad, MS Office

Update: 02.2017